Verbod op gezichtsbedekkende kleding in onderwijs en ov

2685

Wat het Kabinet betreft, is het voortaan verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het onderwijs, zorginstellingen, overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer. De regering is van mening dat het essentieel is dat mensen elkaar daar kunnen aankijken.

Bij invoering van dit wetsvoorstel als daadwerkelijke wet, komt op overtredingen hiervan een boete te staan van maximaal 405 euro. Tot dit besluit is het kabinet vrijdag gekomen. Het wetsvoorstel van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) zal nu worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

De regering spreekt over een ,,uniforme en eenduidige norm'' voor situaties waarin het dragen van gezichtsbedekkende kleding onwenselijk is. Het kabinet vindt dat goede dienstverlening en/of veiligheid gewaarborgd moeten zijn.

De regering ziet geen reden voor een algemeen verbod dat op alle openbare plaatsen zou gelden. Het wetsvoorstel van het vorige kabinet over gezichtsbedekkende kleding wordt daarom ingetrokken.

Het blijft wel toegestaan gezichtsbedekkende kleding te dragen die nodig is voor de uitoefening van een beroep of sport, ter bescherming. Het mag ook bij feesten en culturele activiteiten. Ook in privévertrekken van zorginstellingen, zoals slaap- en verblijfsruimten, geldt het verbod niet.

Bron: Ad.nl

Team al-Yaqeen
27 november 2015