Verdachtmaking koranscholen past bij anti-islamtrend

577

Maurits Berger is hoogleraar islam en het Westen aan de Universiteit Leiden en heeft een interessant opiniestuk geschreven naar aanleiding van de wens van de Minister om informele scholen (lees Koranscholen) te inspecteren.

Berger betoogt wat ook vele moslims voelen, zeggende: “Je kunt er inmiddels de klok op gelijk zetten: ieder jaar heeft de overheid weer een nieuw islam-doelwit in het vizier, en wordt luidkeels geroepen dat het aangepakt zal worden. Als we even teruggaan in de tijd: de NCTV kwam in 2021 met een rapport over ‘islamitische radicalisering’ onder Turkse Nederlanders, een parlementaire commissie deed in 2020 onderzoek naar moskeeën die buitenlandse gelden ontvangen, het Haga Lyceum werd in 2019 in staat van beschuldiging gesteld. Zo kunnen we doorgaan. En dat staat nog los van de ophef veroorzaakt door de onderzoeksrapporten en krantenartikelen over salafisme die jaarlijks uitkomen. En nu is het de beurt aan de ‘informele’ islamitische weekendscholen.”

Minister Dennis Wiersma (Onderwijs, VVD) heeft de wens dat de Onderwijsinspectie voortaan ook bij koranscholen op bezoek mag. Het probleem dat Berger hiermee heeft is dat er geen controle mogelijk is omdat dit idee afkomstig is van de geheime diensten. Het vertrouwen dat de burger hierin hoort te hebben is enigszins wankelt vanwege de ervaringen tot nu aangaande dit onderwerp. Hij schrijft: “In 1998 waarschuwde de voorloper van de AIVD, de BVD, in haar rapport De politieke islam in Nederland voor islamitische basisscholen die de leerlingen zou „wapenen tegen bepaalde verleidingen van de westerse samenleving”. Het was voor de Onderwijsinspectie aanleiding om een onderzoek in te stellen naar alle 28 islamitische basisscholen. De Inspectie kwam tot het oordeel dat de kwaliteit van het onderwijs van deze scholen in vergelijking met andere scholen niet slechter, en in sommige gevallen zelfs beter was.”

Daar bleef het echter niet bij. “De BVD liet zich niet onbetuigd en kwam in 2002 met het rapport “De democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs: buitenlandse inmenging en anti-integratieve tendensen.” Opnieuw ging de Onderwijsinspectie aan de slag, met wel twee onderzoeken. In de eerste concludeerde zij dat het godsdienstonderwijs op deze scholen niet anti-integratief was. Integendeel: „Bijna alle islamitische scholen kiezen voor een open houding naar de Nederlandse samenleving en vervullen een positieve rol bij het bevorderen van de condities waaronder sociale cohesie tot stand kan komen.” In haar tweede rapport van 2003 herhaalde de Onderwijsinspectie dat er op islamitische basisscholen geen sprake was van strijdigheid met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, maar zij had wel scherpe kritiek op de pedagogisch-didactische kwaliteit van veel godsdienstleerkrachten.”

Verder schrijft Berger: “Het afgelopen jaar zijn steeds meer berichten binnengekomen van individuele moslims en moskeeën die hun rekeningen zagen geblokkeerd, visa geweigerd, vergunningen afgewezen zonder opgave van redenen. Bij navraag bleken zij op een ‘lijst’ te staan, maar niemand weet wie verantwoordelijk is voor die lijst. Het is moslims overkomen die ik ken, die geïntegreerd en democratisch zijn, met gezinnen, en keurige banen bij universiteiten en overheden.”

Lees het volledige artikel is te lezen op Nrc.nl

Team al-Yaqeen