Verdubbeling moslimdiscriminatie in 2015

3009

Moslims hadden in 2015 meer te maken met discriminatie vanwege hun geloof dan in 2015. Soms kregen ze ook te maken met fysiek geweld. Het aantal meldingen bij de landelijke meldpunten voor discriminatie op het internet nam toe tot 1585. Bijna een derde van de meldingen heeft betrekking op discriminatie vanwege de Islam. Dat is twee keer zo veel als in 2014.

Bij internet meldpunten kwam het vooral door de discussies over de toestroom van asielzoekers naar Europa en de aanslagen in Parijs eind vorig jaar.

Bij het Meldpunt Islamofobie was bij één op de vijf meldingen sprake van geweld. Vooral zichtbare moslims lijken slachtoffer te zijn geweest.

Dit jaar is voor het eerst op landelijk niveau een gezamenlijk jaarrapport discriminatie verschenen waarin registraties van politie en andere anti-discriminatievoorzieningen werden gepresenteerd.

Bron: NRC.nl en Teletekst

Team al-Yaqeen
2 oktober 2016