Vergeet broeder Rachid niet!

1997

Afgelopen Ramadan deelde broeder Rachid Harroud tijdens een uitzending van de Ramadannachten zijn indrukwekkende verhaal met ons. Hij sprak over zijn ernstige ziekte en de moeilijkheden die hij hierbij meemaakt. Zijn verhaal inspireerde en was gevuld met kracht en geduld.

Vandaag zijn we geconfronteerd met het nieuws dat onze geliefde broeder Rachid na een zware transarteriele-chemo-embolisatie (TACE) te maken heeft met veel complicaties.

Beseffende dat alles afkomstig is van Allah hebben wij er vertrouwen in dat hij ook deze beproeving succesvol zal doorstaan. Desondanks verzoeken wij eenieder hem niet te vergeten in jullie smeekbede.

Moge Allah zijn pijn verzachten, hem genezen en een goede gezondheid schenken. En hem en zijn gezin geduld schenken in deze moeilijke tijden.

Team al-Yaqeen