Verklaring na aangifte Femmes for Freedom

6639

Volgens berichtgeving in verschillende media heeft Shirin Musa, directrice van Femmes for Freedom, opgeroepen aangifte te doen tegen stichting as-Soennah en haar individuele bestuursleden, omdat zij genitale verminking zouden hebben aanbevolen en gesteld zouden hebben dat vrouwenbesnijdenis ‘oké’ is. Iets wat overigens pertinent onwaar is en aantoonbaar onjuist. Stichting as-Soennah heeft in eerdere verklaringen al haar standpunt hierover bekend gemaakt.

Maar om het vuurtje opnieuw op te stoken, en vooral om aan het subsidie-infuus te blijven hangen, stelt Musa dat stichting as-Soennah vrouwenbesnijdenis – sinds de hetze hierover – zou hebben goedgepraat. Ook dit standpunt is aantoonbaar onjuist en volledig uit de lucht gegrepen. Musa lijkt al het mogelijke aan te grijpen om zich te profileren en te profiteren van de vele subsidies uit de publieke kas. De beweegredenen van Musa dienen niet het algemene belang, maar zijn gedreven door persoonlijk gewin.

Hoewel de stelling dat stichting as-Soennah zich schuldig zou maken aan opruiing en oproepen tot geweld duidelijk ongegrond is, hebben bepaalde mediakanalen en VVD politica Bente Becker de oproep tot aangifte aangegrepen zonder gedegen feitenonderzoek te doen. Becker gaat zelfs zover om bestuurders uit te maken voor ‘idioten’ en ‘gekken’. Hierdoor plaatst zij zich buiten de liberale traditie van verdraagzaamheid en respect voor moslims die wordt verpersoonlijkt door VVD politici als Annelien Kappeyne van de Coppello, Molly Geertsema, Koos Rietkerk en Hans Dijkstal.

Musa heeft er overigens een handje van om ongefundeerde aantijgingen te doen. Die aan het adres van stichting as-Soennah zijn dan ook de zoveelste in die reeks. Musa is inmiddels ook onderwerp van vervolging wegens smaad en laster door beschuldigingen aan het adres van een maatschappelijk werker in Den Haag. Zij moet daarvoor op 13 december voor de rechter verschijnen. Kortom, ze neemt het niet zo nauw met de feiten. En dat is ook de reden waarom ze in vele gemeenten al is uitgekotst.

Stichting as-Soennah beraadt zich momenteel op vervolgstappen richting Musa en stichting Femmes for Freedom. Dit soort polariserende uitspraken jegens de moslims moet niet onderschat worden en zeker niet genegeerd!

Wordt vervolgd…

Bestuur stichting as-Soennah