Verklaring omtrent provocatie Pegida

3720

De afgelopen weken is er veel te doen geweest over de aangekondigde provocatie van de extreemrechtse groepering Pegida. Zij hebben het voornemen om op vrijdag 8 juni a.s. voor de as-Soennah moskee een barbecue te houden en varkensvlees te grillen.

Sinds de aankondiging van deze barbecue zijn wij als bestuur meerdere keren door media gevraagd om publiekelijk op deze aangekondigde provocatie te reageren. Wij hebben dit tot op heden bewust niet gedaan om onnodige escalatie te voorkomen. Echter is de situatie nu zo grimmig en gespannen geworden, dat wij het nu wel nodig achten om iets hierover te zeggen.

Wij als stichting begrijpen het concept van vrijheid van meningsuiting, vergaderen en betogen heel goed, zolang deze binnen de kaders van de wet geventileerd worden en niet leiden tot wanordelijkheden en gevaar voor de veiligheid van burgers en samenleving. Wij vinden dat het de taak is van de lokale autoriteiten om te bepalen of de aangekondigde demonstratie van Pegida wel of niet binnen de voorgenoemde kaders past.

Omdat wij dagelijks signalen binnenkrijgen van mensen die voornemens zijn om op 8 juni een tegengeluid te bieden aan de aangekondigde uiting van moslimhaat en de moskee te beschermen, achten wij het nodig om alle moslims, wijkbewoners en moskeegangers vriendelijk doch dringend te verzoeken om geen olie op het vuur te gooien en de rust te bewaren. We moeten ons als moslims niet laten provoceren tot escalatie of onverantwoord gedrag door een racistische club als Pegida. Bedenk dat elke domme actie van een moslim Pegida in de kaart speelt. Moslims zullen dan als barbaren worden afgeschilderd en Pegida als een beschaafd clubje. Tegelijkertijd willen wij tegen onze moskeegangers zeggen dat ze zich niet moeten laten gijzelen door angst en op 8 juni gewoon naar de moskee kunnen komen om gebruik te maken van de vrijheid om hun religie te praktiseren.

Tot slot willen wij onze zorgen uiten over de provocaties van Pegida richting de toezichthoudende en handhavende autoriteiten. De situatie is dermate beladen en risicovol dat wij als moskee niet kunnen garanderen dat alles rustig verloopt. We willen dan ook de volledige verantwoordelijkheid daar leggen waar het hoort, namelijk bij de autoriteiten.

Bestuur Stichting as-Soennah
2 juni 2018