Verklaring SIOR Haaglanden betreffende gezamenlijke gebedstijden

4339

De moskeeën in de regio Haaglanden werken al geruime tijd samen om de gezamenlijke belangen te behartigen en zo de moslimgemeenschap beter te dienen. Het gezamenlijk vaststellen van eenduidige gebedstijden is hier een voorbeeld van.

De ledenbijeenkomst van SIORH van 31 maart 2019 is de bezegeling van een grondig proces van beraadslagingen, waarbij religieuze leiders, astronomen en onze leden. In aanwezigheid van de imams en de besturen van de aangesloten organisaties is met de gunst van Allah één gebedstijdenkalender overeengekomen die door ons allen met ingang van 1 mei 2019 zal worden gehanteerd. Hieronder volgt een korte toelichting van de totstandkoming van de nieuwe gebedstijdenkalender.

Het Islamitisch Centrum Aken (IZA) geldt al decennialang als dé autoriteit voor het berekenen van de islamitische gebedstijden in Europa. Het merendeel van de moskeeën in Nederland hanteert van oudsher de tijden die door dit instituut zijn vastgesteld. IZA heeft een commissie ingesteld om haar methodiek die gebruikt werd om de gebedstijden vast te stellen te herzien. Deze commissie, bestaande uit zowel specialisten op het gebied van de islamitische wetenschappen als specialisten in de astronomie, is tot een verbeterde methodiek gekomen.  Wij volgen hierin wat ons door de specialisten is aangereikt en zijn ten alle tijden bereid eventuele betere methodieken in de toekomst te accepteren.

Naast het vaststellen van de gebedstijden heeft de bijeenkomst op 31 maart 2019 ook als startpunt gediend voor het vormen van een commissie religieuze zaken van de regio Haaglanden waarin een aantal imams van de aangesloten moskeeën zitting nemen. Deze commissie zal zich met de wil van Allah buigen over islamitische vraagstukken die binnen onze regio spelen, waaronder ook toekomstige ontwikkelingen rondom de berekening van gebedstijden.

Bestuur SIOR Haaglanden