Verscherping regels ritueel slachten

4085

De regels voor het ritueel slachten van dieren zal worden aangescherpt. Een belangrijke verandering hierbij is dat het vlees slechts voor de Nederlandse markt mag worden gebruikt.

Op dit moment vertrekt relatief veel ritueel geslacht vlees naar het buitenland. Ook gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) permanent toezicht houden op het slachten.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) heeft met joodse en islamitische organisaties afspraken gemaakt over de nieuwe regels.

Van Dam vindt de "huidige uitvoeringspraktijk niet acceptabel", zo berichtte hij vandaag aan de Tweede Kamer. De nieuwe regels treden gaan volgend jaar van kracht.

Verbod

Het is een verdere uitwerking van de afspraken die oud-staatssecretaris Henk Bleker in 2012 heeft gemaakt met religieuze organisaties om bij de onverdoofde slacht 'het dierenwelzijn te verbeteren' zonder hierbij godsdienstige gebruiken aan te tasten.

Er werd toen onder meer al bepaald dat een dier hooguit 40 seconden na de halssnede buiten bewustzijn mag zijn en dat anders ingegrepen moet worden. Ook mag er alleen geslacht worden in geregistreerde slachterijen.

Bleker kwam met het convenant nadat de Eerste Kamer een wetsvoorstel had verworpen om ritueel slachten te verbieden. De Tweede Kamer had het wel goedgekeurd en dat zorgde voor veel emotionele discussies.

Dierenleed

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) vindt het goed dat Van Dam nu maatregelen treft. Alhoewel hiermee volgens haar geen einde komt aan het "onaanvaardbare dierenleed".

Thieme kondigt aan dat zij binnenkort met een nieuw wetsvoorstel komt waarmee zij een einde denkt te kunnen maken aan het onverdoofd slachten.

Gedurende het islamitische Offerfeest worden in Nederland jaarlijks zo'n 56.000 schapen en 2.000 runderen zonder verdoving geslacht.

Bron:NU.nl

Team al-Yaqeen

17 februari 2016