Verslag ontmoetingsavond imam en rabbijn

3996

Eergisteren is de ontmoetingsavond bij stichting as-Soennah gehouden. Nagenoeg alle genodigde bezoekers waren gekomen, de sfeer was gemoedelijk en er heerste een gedeeld gevoel van nieuwsgierigheid. Want hoe hadden de imam en de rabbijn elkaar gevonden? En hoe kwamen ze op dit initiatief?

Het interactieve gesprek tussen imam Jamal Ahajjaj, rabbijn Lody van de Kamp en het publiek werd geleid door presentatrice en journaliste Naeeda Aurangzeb. Na een korte inleiding van de imam nam de rabbijn het woord en vertelde over de lugubere bedreiging die stichting as-Soennah ontving aan de vooravond van het Suikerfeest. Dat vond Lody zo erg, dat hij besloot de stichting te schrijven en een bezoek te brengen. Dat bezoek heeft geleid tot deze ontmoetingsavond ‘Moskee en Synagoge, niet door angst te vangen’.

Lody vindt dat moskeeën, net als synagogen, van overheidswege beschermd moeten worden. De dreiging in Nederland is er, en is groot. Hij citeerde hierbij de woorden van wijlen burgemeester Van der Laan: “Het is niet de vraag of er een aanslag gepleegd wordt in Nederland, maar wanneer.”

Ook hoofdofficier van Veiligheid, Diederik Greive, sprak de menigte toe tijdens de bijeenkomst. Hij vindt het ‘onacceptabel’ dat er mensen zijn die rechtvaardigheid en veiligheid onmogelijk willen maken voor anderen: “Als dat in het gedrang komt, dan handhaven wij en sporen wij de daders op om hen tot het gerecht te brengen.”

De Islam gebiedt de mensen in de samenleving elkaar te zien als één gemeenschap. Dit was het eerste wat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) ook deed toen hij aankwam in Medina en zich daar vestigde, zo meldde imam Jamal Ahajjaj. De gehele Medinese gemeenschap zou bijeen komen als er ook maar één van de aanwezige stammen of mensen bedreigd zouden worden. Dat was het verbond dat hij maakte met de inwoners van Medina. Naeeda: “Is deze setting illustratief voor dat verbond dat u wilt hebben?” De imam: “Zo kun je het brengen.”

Vlak voor het einde van de bijeenkomst riep de imam de overgrote zwijgende meerderheid van Nederland op om het zwijgen te doorbreken en nu te spreken. “Laat het niet toe dat mensen die onze samenleving uit elkaar willen drijven alle aandacht opeisen. Wees dapper om je stem te laten horen en op je standpunten aangevallen te worden. Acteer vanuit vertrouwen en optimisme, en laat je niet meevoeren door negativiteit en onderbuikgevoelens.”

Team al-Yaqeen
17 november 2017