Vertrouwen in de kerk op dieptepunt

4788

In de afgelopen 20 jaar is het vertrouwen van Nederlanders in de kerk nog nooit zo laag geweest als nu. Sinds 1970 is ook het aantal leden van een kerk gehalveerd. Hierbij is de teruggang onder rooms katholieken het grootst. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport 'Geloven binnen en buiten verband'.

Het vermoeden bestaat dat een belangrijke reden voor de afname van het vertrouwen het misbruik in de katholieke kerk is, zo meldt onderzoeker Joep de Hart, al is daarnaar niet specifiek gevraagd. 'Het is in dat opzicht wel opmerkelijk dat dan niet alleen het vertrouwen in de katholieke kerk is afgenomen, maar in alle kerken', aldus De Hart.

Ruim een derde van de Nederlanders zag een halve eeuw geleden de dominee of pastoor als belangrijk aanspreekpunt bij gewetensproblemen. Nu geldt dat slechts voor 10 procent. Het SCP zegt in het onderzoek dat steeds meer mensen kerken zien als een soort openbare nutsbedrijven. Daarmee wordt bedoeld dat er gebruik van wordt gemaakt als dat nodig is (zoals bij een huwelijk of begrafenis), en dat steeds minder mensen hun activiteiten op de kerk afstemmen.

In 1970 rekende nog ruim 60 procent van de bevolking zich tot een kerkgenootschap. In 1980 was dit 50 procent en in 2012 nog maar 30 procent. Ook het kerkbezoek nam rap af. Halverwege de jaren 60 ging de helft van de Nederlanders wekelijks naar de kerk, halverwege de jaren 80 lag dat percentage op 17 procent en nu is dat nog maar 10 procent.

Steeds minder jongeren bezoeken de kerk. De jongeren die dat wel doen, gaan juist vaker en zijn strenger in het volgen van de kerkelijke voorschriften.

In 1966 vond 51 procent van de kerkgangers dat men zich aan alle regels van de kerk zou moeten houden. In 2006 was dat nog maar 34 procent.

Van de mensen die niet naar de kerk gaan, noemen vier van de tien zich geen atheïst. Zij geloven wel in een God of zoiets als een hogere macht.

De Islam is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

 

Bron: Ad.nl