Vervallen van de avondklok en Tarawieh

13673

Vanaf vandaag (28 april) zal de avondklok niet langer van kracht zijn. Dit houdt in dat wij het Maghrib en ʿIshaa-gebed niet langer zullen samenvoegen. In plaats hiervan zal vanaf vandaag het ʿIshaa-gebed op haar juiste tijd worden gebeden gevolgd door het Tarawieh gebed.

Met inachtneming van de huisregels en richtlijnen is een ieder hierbij van harte welkom bij stichting as-Soennah. Wel zijn er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Voor de broeders geldt dat als de beschikbare plaatsen zijn ingenomen wij niemand meer kunnen toelaten. Vanwege de geringe beschikbare plaatsen voor de vrouwen dienen zusters van 17 jaar en ouder die de gebeden willen bijwonen zich aan te melden via het aanmeldingsformulier.

Wij verzoeken een ieder een gebedskleed en een tas voor de schoenen mee te nemen. Verder willen wij een ieder op het hart drukken niet naar de moskee te komen bij verkoudheidsklachten, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts bij een verhoging vanaf 38°.

Wij rekenen op een ieders medewerking en verheugen ons eenieder te mogen verwelkomen.

Tenslotte verzoeken wij een ieder om Allah om genezing te vragen voor de zieken

Moge Allah een ieder een gezegende Ramadan schenken.

Stichting as-Soennah