Vlaams parlement stemt voor verbod onverdoofd slachten

3791

Het Vlaams Parlement heeft woensdag bijna unaniem ingestemd met het verbod op onverdoofd slachten dat vanaf 2019 moet ingaan. Vanaf dat jaar wordt verdoving voor de meeste te slachten dieren een verplichting. Uitzondering hierop zijn nog de runderen en kalveren.

Al jaren is er een discussie gaande over de invoering van een algemeen verbod op het onverdoofd slachten in Vlaanderen. Het politieke draagvlak voor dit verbod is de afgelopen jaren toegenomen, maar er bleven juridische bezwaren en hindernissen.

Over anderhalf jaar mogen dieren slechts ritueel geslacht worden na een onherroepelijke verdovingstechniek, zoals elektronische narcose. Door die verdoving wordt het dier ongevoelig voor pijn. Voor runderen en kalveren is de verdovingstechniek nog niet verplicht en wordt voorlopig nog gewerkt met verdoving van het dier meteen na de halssnede.

Tot 2019 krijgen de slachthuizen de tijd om hun personeel en infrastructuur voor te bereiden op de nieuwe manier van slachten. De joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap kunnen rekenen op begeleiding bij het toepassen van de nieuwe regels.

Bron: NU.nl

Team al-Yaqeen
29 juni 2017