Volwaardige plek voor moslims op katholieke scholen

2798

Plaats voor hoofddoeken, plekken om te bidden en Islamles buiten schooluren. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat moslims en andersgelovigen een volwaardige plek geven op school. Door een grote verandering komt er op scholen met zeer veel moslims meer plaats voor hoofddoeken, plaats om te bidden en vrijwillige Islamles buiten de schooluren.

Het katholieke onderwijs staat voor een ingrijpende omwenteling. Het maakt werk van een schoolmodel waarin andere religies en levensbeschouwingen een bijzonder grote rol krijgen. Het betekent dat moslims en andersgelovigen op scholen waar zij in grote getale aanwezig zijn een plek krijgen en gerespecteerd zullen worden zonder dat zij hierbij geconfronteerd worden met 'bekeringspogingen'.

Anders gesteld: zij zullen hun religie volop mogen uitoefenen. Er komt dan ook meer ruimte voor religieuze symbolen zoals de hoofddoek, mogelijk speciale plekken om te bidden naast de katholieke kapel en Islamitische lessen of uitstappen als vrijwillige buitenschoolse activiteit, zo wordt door topman Lieven Boeve bevestigd aan De Morgen.

"Het is een ambitieus project, maar uit onderzoek blijkt dat onze identiteit helemaal verwatert als we niets doen. Wij houden onze scholen een spiegel voor om een nieuwe stap te zetten. De tijd dat wij onderwijs voor én door katholieken aanboden, is voorgoed voorbij. De katholieke identiteit hoeft voortaan niet noodzakelijk door elke leerling of leraar te worden gedeeld, zolang ze het project van de school maar ondersteunen. Het lerarenkorps zal door de vergrijzing immers steeds meer moslims gaan tellen."

Rolmodel

De voorbije weken werd al bekend dat drie katholieke hogescholen in hun lerarenopleidingen vakken levensbeschouwing of Islam gaan opnemen. Het moet moslims aanzetten om les te geven op katholieke scholen, iets wat Boeve als een grote meerwaarde ziet. Zij kunnen dan als rolmodel dienen voor islamitische leerlingen die hun weg hebben gevonden naar het katholieke onderwijs. Wel kunnen zij nu nog slechts heel zelden rekenen op bijvoorbeeld speciale plekken om te bidden en moeten zij verplicht het vak godsdienst volgen.

Het model van de dialoogschool dat Boeve samen met collega-theoloog Didier Pollefeyt (KU Leuven) ontwikkelde en dat op 2 juni centraal staat op een vernieuwingscongres van de koepel, moet in de toekomst meer moslimleerlingen aantrekken maar ook de katholieke identiteit versterken. In de praktijk zullen leerlingen die moeten (her)ontdekken, omdat ze geconfronteerd worden met andere identiteiten, bijvoorbeeld die van hun islamitische klasgenoten.

Een pluralistische benadering, zoals ook het Gemeenschapsonderwijs (GO!) bepleit, maar dan wel een benadering waarbij katholieke scholen zichzelf kunnen blijven en neutraliteit niet vooropstaat.

"Het is niet langer de bedoeling om moslims of andersgelovigen te bekeren tot het eigen grote gelijk", stelt Pollefeyt, eveneens vicerector onderwijs aan de KU Leuven. "Wij willen moslims, andersgelovigen en onszelf versterken. We gaan geen religies vermengen, maar in een dialoogschool is er naast een christelijke kapel ook plaats voor een gebedsruimte voor moslims en de hoofddoek. In het huidige vak godsdienst zit die diversiteit ook verwerkt. Moslims moeten erin tot hun recht komen, ook al wordt de christelijke traditie niet uit het oog verloren."

Significant

Katholiek Onderwijs Vlaanderen benadrukt dat er geen vak islamitische godsdienst komt. Wel menen Boeve en Pollefeyt dat vrijwillige islamlessen in de gebouwen, maar buiten de schooluren, een optie zijn. Ook uitstappen, bijvoorbeeld georganiseerd door een moskee, behoren tot de mogelijkheden.

"We moeten scholen de ruimte geven om daar creatief mee om te gaan", aldus Boeve. "Het koesteren van een eigen identiteit is niet tegengesteld aan openheid voor andere religies. Het is zeer significant dat we op dit punt zijn beland. Aan de ene kant zijn er mensen die religie willen verbannen uit de publieke ruimte, maar aan de andere kant organiseert het veld zich nu zo dat dit juist minder het geval zal zijn."

De veranderingen betekenen ook een forse plaagstoot richting het GO!. Dat zet fel in op pluralisme, maar handhaaft op zijn scholen een hoofddoekenverbod.

Bron: DeMorgen.be

Team al-Yaqeen
4 mei 2016