Voor een veilig Oud en Nieuw!

3069

“En aanbid Allah en vereenzelvig niets met Hem en bewijs vriendelijkheid aan de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de niet-verwante buur en de verwante buur.”

(Soerat an-Nisaa’: 36)

In navolging van het bovengenoemde Koranvers neemt stichting as-Soennah voor het 5e achtereenvolgende jaar haar religieuze, morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De stichting houdt op Oud en Nieuw een oogje in het zeil onder toezicht van de politie. Samen met andere welzijnsorganisaties die (ook) hart hebben voor hun wijk en in samenwerking met de gemeente en politie surveilleren onze vrijwilligers in de Haagse Schilderswijk.

Dankzij deze constructieve samenwerking en goede communicatie tussen verschillende organisaties in de wijk en de autoriteiten zijn de afgelopen 4 jaar de jaarwisselingen rustig verlopen, zonder noemenswaardige incidenten. Dit tot grote vreugde en tevredenheid van de buurtbewoners en de verschillende organisaties.

Het bijzondere en unieke aan deze samenwerking is dat het er één is tussen mensen van verschillende religies en komaf. Alle vrijwilligers hebben een hart voor de wijk en zetten zich in voor een veilige en vreedzame samenleving. Zij laten zich niet uitspelen door de angst die door bepaalde krachten bewust wordt gecreëerd om onze samenleving te ontwrichten. Een voorbeeld voor iedereen!

Wij gaan dan ook met deze organisaties verder op de ingeslagen weg door saamhorigheid en verbinding te zoeken met alle bewoners van onze stad. De Schilderswijkers hebben de afgelopen zomer bewezen door samen te werken veel te kunnen bereiken.

Ook al zijn wij verschillend van afkomst, religie, sekse, etc., we hebben allemaal één gemeenschappelijk belang. En dat is het behouden van, en het verder investeren in een veilige en vredige samenleving. Voor ons allen en de toekomstige generaties.

Bestuur stichting as-Soennah
28 december 2015