Vrijdagavond Salaat ul-Khoesoef!

9255
“De zon en de maan zijn twee tekenen van Allah die niet verduisteren vanwege de dood of geboorte van een persoon. Allah stuurt deze (de zon- en maansverduistering) om Zijn dienaren angst in te boezemen. Wanneer jullie dit dus aanschouwen, verricht dan het gebed en smeek Hem, totdat het weggenomen wordt.”

(al-Boekhaarie)

Eén van de sterke aanbevolen Soennan van de Profeet (vrede zij met hem) is Salaat ul-Khoesoef (gebed van maansverduistering).

Vrijdagavond 27 juli 2018 om 21:31 uur tot 23:14 uur vindt in Nederland zo een maansverduistering plaats.

We zullen daarom na het Maghreb-gebed samenkomen om het Khoesoef-gebed te verrichten. (Fruitweg 5 te Den Haag).

Voor een korte uitleg over dit speciale gebed, klik hier.

Bestuur stichting as-Soennah
Team al-Yaqeen
24 juli 2018