Wantrouwen

8530

Lody van de Kamp, rabbijn en auteur, schrijft een zeer interessant opiniestuk met betrekking tot de Parlementaire ondervragingscommisie.

Rechters en advocaten wordt het dragen van een keppeltje, hoofddoek of kruisje niet toegestaan. Iedere schijn van het niet neutraal zijn moet in de rechtszaal achterwege blijven. Dit is de norm daar waar Vrouwe Justitia regeert.

De door de Tweede Kamer benoemde “Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen” heeft haar pijlen gericht op Moskeeën en andere religieus-Islamitische organisatie om het verhaal van buitenlandse financiering vanuit boven water te krijgen.

De Tweede Kamer kan zo een onderzoek doen. En daar waar de parlementsleden dit nodig achten wordt dit middel uit de kast gehaald.

Diegenen die voor een verhoor dat bij dit onderzoek hoort worden opgeroepen wordt verteld dat zij geen verdachten zijn. Wel getuigen. Zij moeten hun verklaringen onder ede afleggen.

Wat heeft ons parlement zich met dit laatste onderzoek vergaloppeerd! Al direct vanaf het begin.

De kamer kiest er voor om dit onderzoek te beperken tot de Islamitische organisaties. Die keuze roept vragen op. Is de financiering bij de Moslims anders of erger dan bij Rooms-Katholieke, Evangelische, Joodse of Boeddhistische organisaties? Met deze eenzijdige keuze, dus nog voor dat het onderzoek van start is gegaan, laat de Kamer bij de eerste stappen haar neutraliteit al varen.

Het onderzoek is het initiatief van twee fracties waarvan de een al heel lang haar afkeur van de Islam, zowel religieus als politiek, niet onder stoelen of banken steekt. Uit die hoek en dan toch alleen maar de Moslim in ons land onderzoeken? Dit is een vertoning die de aanwezigheid van een kruisje of het keppeltje in de rechtszaal doet verbleken.

Ik zal het hele rijtje namen van de onderzoekscommissie niet afgaan. Maar onder de leden zitten parlementariërs die al sinds jaar en dag proberen de Islam de samenleving uit te bannen. En ook zijn er leden van fracties die voortdurend bezig zijn, zo hard mogelijk, Wilders en Baudet uiterst rechts in te halen zo gauw er maar iets te melden is over islamitische Nederlanders.

Dit klopt natuurlijk helemaal niet. Hier deugt gewoon niets van. Dit is heel veel meer partijdigheid dan dat keppeltje, kruisje of hoofddoek van de advocaat of de griffier op de rechtbank ooit zal kunnen uitdragen.

De getuigen wordt gevraagd de eed of de belofte af te leggen. Het op die manier verhoren geeft de commissie extra middelen om bij eventuele onwaarheden rechtsmiddelen te kunnen gebruiken om de gehoorde juridisch aan te pakken. Wat dit onderdeel van de procedure betreft is het wel aardig om terloops te vermelden dat de tweede aanvrager in de Kamer van dit onderzoek zelf ooit geweigerd heeft, bij de troonsopvolging door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, haar eed van trouw af te leggen. Als volksvertegenwoordiger geen respect tonen voor de waarden van onze dierbare monarchie, maar Moslims in ons land wel dwingen zich onder ede te laten verhoren op basis van aannames en een geruchtenstroom. Om het woord verdachtmaking maar niet te gebruiken. Ook dit is Nederland onwaardig.

De verhoren liggen achter ons. Wat er nog staat te gebeuren zullen we binnenkort wel horen. Onderhand heeft deze commissie een groot wantrouwen geschapen tussen de Nederlandse Moslimgemeenschap en de overheid. In plaats van dat onze volksvertegenwoordigers zich hebben ingespannen om juist de bestaande verdeeldheid binnen de samenleving te verkleinen hebben zij er voor gezorgd dat nog meer mensen hun rug hebben gekeerd naar datgene wat zich een parlementaire democratie noemt.

Mijn jarenlange samenwerking vanuit de Joodse samenleving met de Islamitische gemeenschap op allerlei beleidsterreinen zoals onderwijs, jeugdzorg, godsdienstvrijheid, ritueel slachten en nog heel veel meer heeft mij allang geleerd dat de integratie is geslaagd. De acceptatie echter door de politiek, die is mislukt. Dit ‘rechtertje spelen’ door Kamerleden die verre van onbevooroordeeld zijn trekt een zware wissel op een samenleving die af dreigt te glijden naar duistere tijden waar onze vaderlandse geschiedenis vol van staat.

 

Lees het volledige bericht op: Nd.nl/opinie/columns/955995/wantrouwen

 

Team al-Yaqeen

26 februari 2020