Weerwoord ouders en leraren ISG Ibn Ghaldoun

6466

Ouders en leerkrachten van de Islamitische Scholengemeenschap Ibn Ghaldoun hebben de handen ineengeslagen en zich als één geheel gericht tot de gemeenteraad van Rotterdam. Lees hieronder hun brief waarin zij een beroep doen op een eerlijk proces en verklaren alle medewerking te verlenenen aan de lopende onderzoeken. Dat hun imago geschaad is door enkele leerlingen die examenfraude hebben gepleegd, is nu helaas een gegeven. Maar alles op alles zal gezet worden om dat imago weer te beteren, aldus de ouder- en medezeggenschapsraad.

Team al-Yaqeen 20 juni 2013

————————————————————————————————————

De gemeenteraad van Rotterdam Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

Betreft: Reactie ouders van ISG Ibn Ghaldoun

Rotterdam, 18 juni 2013

Geachte leden van de gemeenteraad,

De islamitische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Ibn Ghaldoun domineert nu al drie weken het nieuws, als gevolg van de grootschalige examendiefstal. Wij, ouders en personeelsleden, hebben geen woorden voor de vreselijke ramp die zich voor onze ogen afspeelt. Onze school is de eerste en laatste school voor voortgezet onderwijs op islamitische grondslag in Nederland. Leerlingen van (islamitische) basisscholen in en om Rotterdam kunnen op ISG Ibn Ghaldoun hun vervolgopleiding doen, op de enige VO-school met een islamitische identiteit.

Sinds de oprichting van de school in 2000, is landelijke weerstand tegen het islamitisch onderwijs voelbaar. Op school merkten wij hier eigenlijk weinig van. De sfeer op ISG Ibn Ghaldoun is warm, familiair, veilig en vertrouwd. Met de oprichting van ISG Ibn Ghaldoun heeft Rotterdam aangetoond dat de moslimburgers geworteld zijn in deze metropool. De Maasstad had in 1988 ook al de primeur van eerste basisschool op islamitische grondslag in Nederland (Al Ghazali, Spangen). Thans lijkt de lokale politiek de bijl te willen leggen aan deze kwetsbare wortels, als zou de islamitische denominatie het kwaad zelve zijn. Onze Rotterdamse wethouder van onderwijs, Hugo de Jonge, heeft op de landelijke televisie voor zijn beurt gesproken door aan te sturen op sluiting van de school. Hij heeft zich daarbij aantoonbaar beroepen op onjuiste informatie en bracht daarmee onnodig schade toe aan het imago van de school. Het zou de wethouder passen om de lopende onderzoeken af te wachten, zich daarover te beraden en eerst dan een standpunt in te nemen. Nu lijkt hij de omgekeerde volgorde te hebben aangehouden.

Graag doen wij middels dit schrijven ons verhaal en beklag bij onze vertegenwoordigers in het gemeentebestuur. ISG Ibn Ghaldoun is ongevraagd slachtoffer geworden van een misstap van enkele jongeren. Deze onvergeeflijke misstap heeft ertoe geleid dat de school tegen wil en dank in de schijnwerpers is komen te staan. De afgelopen weken verkeerde onze geliefde school in zwaar weer en nog steeds is de rust niet weergekeerd. Nog iedere dag moeten personeel en leerlingen zich een weg banen door het journaille dat zich aan de schoolpoorten heeft verzameld. Onze leerlingen proberen te pas en te onpas de laatste lessen zo goed mogelijk te volgen. Onze examenkandidaten trachten ondanks de immens grote druk zo goed mogelijk hun examens te maken. Onze leerkrachten leveren geweldige inspanningen om onder turbulente omstandigheden goed onderwijs te geven.

De leerlingen, de ouders en het personeel van ISG Ibn Ghaldoun hebben hart voor de school. Wij zullen strijdbaar blijven om de school in stand te houden en het voortgezet onderwijs op islamitische grondslag te bestendigen. Met de examendiefstal is de school ernstig benadeeld, maar wij zullen de school blijven steunen en vertrouwen in een goede afloop van de kwestie. Wij hebben het volste vertrouwen in de Onderwijsinspectie en de politie en recherche. Ons vertrouwen in het stadsbestuur is enigszins aangetast door de boude uitspraken van wethouder De Jonge, maar wij geloven in de heilzame werking van de democratie.

Wij vragen u, onze legitieme vertegenwoordigers in de lokale politiek, om ISG Ibn Ghaldoun te steunen op alle mogelijke manieren. Rotterdam is de stad van de eerste islamitische basisschool, de eerste islamitische middelbare school en de eerste islamitische universiteit. Help ons om dit zo te houden!

Namens de ouders en het personeel van ISG Ibn Ghaldoun.

Ouderraad ISG Ibn Ghaldoun

Medezeggenschapsraad ISG Ibn Ghaldoun