Werkgroep bekijkt veiligheid moskeeën

1928

Er komt een werkgroep op nationaal niveau die de veiligheid rond moskeeën in Nederland gaat onderzoeken. De werkgroep bestaat uit leden van de islamitische gemeenschap, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), politie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit is de uitkomst na overleg tussen de vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Aanleiding is de toename van het aantal incidenten rond moskeeën, dat wordt gezien als geweld tegen moslims.

De Ramadan begint in de eerste week van juni. De NCTV vraagt gemeenten en moskeebesturen om te overleggen over het vergroten van veiligheid in en om de moskeeën. Volgens Rasit Bal van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) moeten er voor de zomer concrete voorstellen liggen. Het probleem is volgens hem dat moskeeën hun openheid willen behouden, dat vraagt om een andere manier van beveiligen.

Bron: Omroepwest.nl

Team al-Yaqeen
27 april 2016