"Wilders gelooft niet in Westerse waarden"

2339

Een interessant artikel over de pogingen om moslims en de Islam te veroordelen, terwijl daarmee juist in tegenstrijd wordt gehandeld met de eigen waarden. Zeker de moeite waard om te lezen.

Team al-Yaqeen
30 maart 2016

Vandaag is opnieuw gebleken dat Wilders er ideeën op na houdt die in strijd zijn met onze westerse waarden. Dat blijkt, omdat hij pleit voor het uitschakelen van de tolerantie, uit naam van het bestrijden van moslimterrorisme. Concreet betekent dat bijvoorbeeld het opsluiten van verdachten zonder proces, het verbieden van bijvoorbeeld salafistische uitingen, of zelfs het geheel verbieden van de Islam, zoals Wilders vanavond in het Brussel-debat voorstelde.

Wie pleit voor het afschaffen van tolerantie om die te beschermen, heeft niets begrepen van hoe vrijheid werkt. Tolerantie is geen kasplantje, geen kwetsbare orchidee die je moet beschermen met eindeloze rijen prikkeldraad. Het is juist ons belangrijkste wapen tegen de terroristen. Wie het buitenspel zet, helpt onze tegenstanders.

De reden daarvoor is dat het belangrijkste toneel in de strijd tegen het terrorisme niet Syrië of Molenbeek is, maar de hoofden van de Europese bevolking, zowel allochtoon als autochtoon. Als wij tegen de allochtone bevolking zeggen dat we ze niet zullen accepteren, dat ze altijd tweederangsburgers zullen zijn, wat voor reden heeft het wanhopige deel van die groep dan nog om zich niet bij IS aan te sluiten? En omgekeerd: als we tegen de autochtone bevolking zeggen dat moslims minder rechten hebben, wat voor reden heeft het racistische deel van die groep dan nog om niet meer aanslagen op moskeeën te plegen?

En verwacht nou niet dat moslims zullen geloven dat de onwettige maatregelen waar rechts voor pleit allemaal hoogstnoodzakelijk en van tijdelijke aard zullen zijn. In het Midden-Oosten weet men al lang wat zulke westerse gelegenheidsargumenten waard zijn. Immers: we zijn voor democratie, behalve als het om Egypte gaat. We zijn tegen religieus extremisme, behalve als het om Saudi-Arabië gaat. We zijn tegen apartheid, behalve als het om Israël gaat. Ze zullen ons beoordelen op onze daden, wat onze woorden ook zijn.

En kijk, ik snap de aantrekkingskracht van het ‘intolerant zijn tegen intoleranten’-argument. Het volgt het basisplot van de gemiddelde actiefilm, waar de held ook buiten de wet om, in z’n eentje, achter de rug van de officiële instanties om, de wereld moet redden. Maar het punt is: ISIS is geen SPECTRE. Terrorisme is, naar het grote plaatje kijkend, een teken van zwakte, niet van kracht. Als je niks beters kunt verzinnen dan stompzinnig burgers opblazen, dan ben je als militaire organisatie uitgespeeld. Hoe graag sommigen ook anders willen geloven, en hoe tragisch de doden ook zijn: ISIS vormt geen fundamentele bedreiging voor ons, daar zijn ze gewoon te zwak voor.

De mensen die het idee van tolerantie uitvonden, deden dat omdat ze wisten dat hun ideeën (vrijheid, democratie, enzovoort) in het toen onvrije Europa alleen gehoord zouden worden als alle ideeën gehoord en bediscussieerd mochten worden. Ze wisten dat in de resulterende maalstroom hun ideeën zouden komen bovendrijven, omdat die ideeën de beste waren. Ze gingen dus uit van de kracht van de dingen waar ze in geloofden, in plaats van de zwakte ervan. Het feit dat Wilders onze vrijheden zo laag inschat doet mij afvragen of hij wel gelooft in de dingen waar hij voor claimt te staan. Is iemand die onze waarden overboord gooit zodra hij de kans krijgt werkelijk geschikt om ze te verdedigen?

Daar komt nog bij: wie pleit voor het tijdelijk buitenspel zetten van tolerantie om het te beschermen, kent zijn geschiedenis niet. Telkens wanneer de westerse wereld zijn waarden opzij zet om een zogenaamd existentieel gevaar het hoofd te bieden, leidt dat tot onze grootste zeperds. Of het nou gaat om de internering van de Japanse Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de klopjacht op communisten of de martelingen in Irak: altijd blijkt achteraf dat wat gepresenteerd werd als bittere noodzaak eigenlijk een domme, door angst ingegeven wraakactie was, en altijd komen we er zwakker uit.

Kortom, Wilders’ plannen dus zijn niet alleen onrechtvaardig, ze zijn ook nog eens heel dom. Hij heeft niets begrepen van hoe de westerse waarden werken, en hij gelooft niet in die waarden. Dat maakt hem ongeschikt om ze te verdedigen.

Bron: Publieketribune.net