Wilders schuldig bevonden

1985

In hoger beroep heeft het hof zojuist geoordeeld dat Geert Wilders zich schuldig heeft gemaakt aan het beledigen van Marokkanen als groep tijdens een verkiezingsavond in 2014. Wilders krijgt daarvoor geen straf opgelegd. Wilders heeft besloten in cassatie te gaan.

Volgens het hof zijn de bewuste uitspraken op 19 maart 2014 weloverwogen en voor het oog van de camera gedaan. Aangezien hij enkele dagen daarvoor soortgelijke uitspraken deed op een markt in Den Haag was hij zich bewust van de mogelijke impact van zijn uitspraken. In hoger beroep heeft het hof Geert Wilders vrijgesproken van aanzetten tot haat of discriminatie ,,omdat de opzet van Wilders niet erop was gericht zijn publiek daartoe aan te sporen”.

Desalniettemin zijn de uitlatingen van Wilders ‘onnodig grievend’ volgens het hof. „Hij deed zijn uitlatingen over een minderheidsgroep, zonder uitleg of nadere motivering. En hij liet zich negatief uit voor het oog van de camera’s”, aldus de voorzitter van het hof. „Bovendien wist Wilders na zijn woorden op de markt al dat zijn uitspraken tot beroering zouden leiden.” Volgens het hof heeft hij daarmee de grens overschreden.

Alhoewel Wilders schuldig werd bevonden, besloot het hof af te zien van het opleggen van een verdere straf. De veroordeling zelf zou voldoende moeten zijn. ,,Hij betaalt al jaren een hoge prijs voor het uitdragen van zijn mening”, aldus de voorzitter van het hof.

Bron: Ad.nl

 

Team al-Yaqeen

4 september 2020