Wilders verdacht van strafbare uitlatingen over Marokkanen

3771

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Geert Wilders officieel aangemerkt als verdachte van strafbare uitlatingen en aangegeven dat hij zal worden verhoord. Aanleiding hiervoor zijn uiteraard zijn uitlatingen over Marokkanen op 12 en 19 maart 2014 in Den Haag. Hierop zijn ruim 6.400 aangiften binnengekomen. Wilders wordt verdacht van belediging van een groep mensen op grond van ras en het aanzetten tot discriminatie en haat.

Het OM heeft de afgelopen maanden een uitvoerige juridische analyse laten plaatsvinden naar de gedane uitspraken. Men is tot de conclusie gekomen dat de uitspraken een verdenking van een strafbaar feit opleveren. Dit is voldoende reden om Geert Wilders te verhoren. Het verhoor is een vast onderdeel van bijna alle strafrechtelijke onderzoeken. De verdenking is van dien aard dat strafvervolging aannemelijk is.

Het definitieve vervolgingsbeslissing is door het OM nog niet genomen. Zodra dit is gedaan, zal eerst Geert Wilders worden geïnformeerd en daarna de aangevers en belangstellenden.

Bron: Om.nl

Team al-Yaqeen
9 oktober 2014