Zomerschool 2014!

6309

Weet jij nog niet waar je dit jaar je vakantie gaat doorbrengen? Dan hebben wij een gouden tip voor je; zomerschool al-Yaqeen. Ook dit jaar organiseren wij in samenwerking met stichting as-Soennah een zomerschool. Deze gaat van start op woensdag 30 juli 2014 en duurt tot en met dinsdag 26 augustus 2014.

Doelgroep

De zomerschool is voor broeders vanaf de leeftijd van 14 jaar. Uitzonderingen kunnen eventueel gemaakt worden voor leerlingen die jonger zijn als zij serieus blijken te zijn.

De vakken

Omdat alles binnen de Islam draait om de kennis van de Koran en de Arabische taal, is het vakkenpakket van de zomerschool volledig daarop gericht. De leerlingen zullen zich een maand lang alleen bezighouden met:

 • De Koran

  • Memoriseren (Hifdh)
  • Herhalen van het reeds gememoriseerde (Moeraadjacah)
 • Arabische taal

  • Grammatica
  • Leesvaardigheid
  • Spreekvaardigheid
  • Schrijfvaardigheid

De docenten

Naast het gegeven dat onze docenten de Nederlandse taal prima beheersen, zijn ze ook studenten aan de gerenommeerde universiteit van Medina. Ook hebben zij allemaal hun studie afgerond aan het Instituut voor de Arabische taal dat deel uitmaakt van de universiteit.

Klassenindeling, boeken en PTA

We werken met kleine klassen zodat ieder individu de aandacht krijgt die hij nodig heeft en de docent de stof nauwgezet kan afstemmen op het niveau van de leerlingen.

De boeken waaruit wordt gedoceerd zijn de lesboeken van het Instituut voor het Arabisch aan de Universiteit van Medina. Voor het vak Koran wordt per individu nader bepaald welke doelen worden gesteld.

De leerling weet van te voren wat hem te wachten staat en we zullen dan ook het zogenoemde Programma Toetsing en Afsluiting hanteren in deze 4 weken. De leerling weet aan het begin van de week wat er iedere week van hem wordt verwacht en zal hier ook op getoetst worden. We zullen per week bijhouden hoe de leerling zich ontwikkelt. Tot slot wordt deze zomerschool afgesloten met een eindexamen en zal de leerling een certificaat ontvangen.

Aanmelden

De leerling kan zich aanmelden voor de zomerschool door een mail te sturen naar zomerschool@al-yaqeen.com. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, leeftijd en op welk niveau hij denkt te zitten. Aanvankelijk kan de leerling zich aanmelden voor een beginnersniveau, gevorderde niveau en meergevorderde niveau, maar de toelatingstoets bepaalt uiteindelijk op welk niveau hij werkelijk kan starten.

Overnachting en eten

Voor de leerlingen zijn er slaapplekken geregeld en worden er drie maaltijden per dag geserveerd. Overnachten in de stichting is niet verplicht. De leerling kan er ook voor kiezen om thuis te gaan slapen. Een voorwaarde is dat hij wel op tijd de volgende dag weer binnen is voor de lessen.

De kosten

De inschrijfkosten zijn €150 per leerling voor 4 weken. In dit bedrag is begrepen:

Lesstof
Eten
Drinken
Overnachting en
Ontspanningsactiviteiten.

De leerling is pas aangenomen als het inschrijfgeld is voldaan.

Beperkt aantal plekken

Omdat het bij ons om kwaliteit draait en niet kwantiteit, is er voor gekozen om met kleine klassen te werken en dus een beperkt aantal plekken beschikbaar te stellen. Schrijf je dus snel in, want vol is vol! Laat deze kans niet aan jou voorbij gaan en maak deze vakantie tot je beste vakantie ooit.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je mailen naar zomerschool@al-yaqeen.com. Voor het volledige programma klik hier.

Team al-Yaqeen
25 juni 2014