Zomerschool 2015: schrijf je nu in!

4957

Nog geen plannen deze zomer? Spendeer je dagen dan nuttig tijdens de zomerschool van al-Yaqeen! Want ook dit jaar weer organiseren wij samen met stichting as-Soennah een zomerschool. Deze gaat van start op maandag 20 juli 2015 en duurt tot en met vrijdag 14 augustus 2015.

Doelgroep

De zomerschool is voor broeders vanaf de leeftijd van 16 jaar. Uitzonderingen kunnen eventueel gemaakt worden voor leerlingen die jonger zijn, als zij serieus blijken te zijn.

De vakken

Om Allah, de Verhevene, op een juiste manier te aanbidden is het zeer belangrijk dat men kennis heeft van de Koran, cAqiedah, Fiqh en de Arabische taal. Hierdoor is het vakkenpakket van de zomerschool volledig daarop gericht. De leerlingen zullen zich vier weken lang alleen bezighouden met:

·         De Koran

o    Memoriseren (Hifdh)

o    Herhalen van het reeds gememoriseerde (Moeraadjacah)

·         cAqiedah

o    De zuilen van het geloof

·         Fiqh

o    Reinheid

o    Gebed

·         Arabische taal

o    Leesvaardigheid

o    Spreekvaardigheid

o    Schrijfvaardigheid

De docenten

Naast het gegeven dat onze docenten de Nederlandse taal prima beheersen, zijn ze ook studenten aan de gerenommeerde universiteit van Medina. Ook hebben zij allemaal hun studie afgerond aan het Instituut voor de Arabische taal dat deel uitmaakt van de universiteit.

Klassenindeling, boeken en PTA

We werken met kleine klassen zodat ieder individu de aandacht krijgt die hij nodig heeft en de docent de stof nauwgezet kan afstemmen op het niveau van de leerlingen.

De boeken waaruit het Arabisch wordt gedoceerd zijn de lesboeken al-cArabiyyah bayna Yadayk. Voor de vakken cAqiedah en Fiqh worden er verschillende uitleggen gebruikt van de grote geleerden van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah. Voor het vak Koran wordt per individu nader bepaald welke doelen er worden gesteld.

De leerling weet van te voren wat hem te wachten staat en we zullen dan ook het zogenoemde Programma Toetsing en Afsluiting hanteren in deze vier weken. De leerling weet aan het begin van de week wat er iedere week van hem wordt verwacht en zal hier ook op getoetst worden. We zullen per week bijhouden hoe de leerling zich ontwikkelt. Tot slot wordt deze zomerschool afgesloten met een eindexamen en zal de leerling een certificaat ontvangen.

Aanmelden

De leerling kan zich aanmelden voor de zomerschool door een mail te sturen naar zomerschool@al-yaqeen.com. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, leeftijd en op welk niveau hij denkt te zitten. Aanvankelijk kan de leerling zich aanmelden voor een beginnersniveau of gevorderde niveau, maar de toelatingstoets bepaalt uiteindelijk op welk niveau hij werkelijk kan starten.

Overnachting en eten

Voor de leerlingen zijn er slaapplekken geregeld en worden er drie maaltijden per dag geserveerd. Overnachten in de stichting is niet verplicht. De leerling kan er ook voor kiezen om thuis te slapen. Een voorwaarde is wel dat hij de volgende dag op tijd weer binnen is voor de lessen.

De kosten

De inschrijfkosten zijn €175 per leerling voor 4 weken. In dit bedrag is begrepen:

Lesstof, eten, drinken, overnachting en ontspanningsactiviteiten. De leerling is pas aangenomen als het inschrijfgeld is voldaan.

Beperkt aantal plekken

Omdat het bij ons om kwaliteit draait en niet om kwantiteit, is ervoor gekozen om met kleine klassen te werken en dus een beperkt aantal plekken beschikbaar te stellen. Schrijf je dus snel in, want vol is vol! Laat deze kans niet aan jou voorbij gaan en maak deze vakantie tot je beste en meest baatvolle vakantie ooit!

Meer informatie

Voor meer informatie kun je mailen naar zomerschool@al-yaqeen.com.

Team al-Yaqeen
4 juni 2015