Zonder het vrijwilligerswerk van moskeeën in Rotterdam valt de stad stil

916

Uit onderzoek dat de Rotterdamse wethouder Michiel Grauss presenteerde aan de Rotterdamse gemeenteraad blijkt dat de gemeente niet zonder de hulp kan van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties als het gaat om hulp aan de kwetsbaarste in de stad.

Religieuze en andere levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam verrichten omgerekend voor 200 tot 350 miljoen euro aan maatschappelijke activiteiten. “Als deze organisaties dit werk niet zouden doen, zou dit een kaalslag zijn. Dan staat de stad stil”, aldus wethouder van armoedebestrijding en informele zorg Michiel Grauss (ChristenUnie) over het nieuwe onderzoek naar de omvang van het vrijwilligerswerk van organisaties als moskeeën, kerken, moskeeën, tempels, Humanistische Verbond.

De 176 in dit onderzoek meegenomen organisaties zijn op verschillende gebieden actief, zowel voor de eigen mensen als voor mensen die geen lid zijn. De meeste tijd (28 procent) wordt besteed aan sociale en culturele activiteiten die gericht zijn op ontmoetingen. Een kwart aan informele steun, zorg, schuldhulpverlening en voorkomen en bestrijden van armoede.

In het totaal van een miljoen uren vrijwilligerswerk zitten ook de zaken die vrijwilligers verrichten om hun eigen moskee of kerk in stand te houden: hulp bij religieuze vieringen bijvoorbeeld, of lid zijn van een moskee- of kerkorganisatie. De argumentatie van de onderzoekers is dat de geloofsgemeenschap mensen motiveert en inspireert actief te zijn en de handen uit de mouwen te steken voor de kwetsbaren onder hen en daarbuiten. Zo leveren zij een grote bijdrage aan de sociale cohesie in de stad.

‘Dit kan de overheid niet alleen’

In het onderzoek is het onbetaalde werk omgerekend in geld. Als er voor maatschappelijke activiteiten betaalde zou moeten worden, dan zou dit 195 tot 220 miljoen euro kosten. Als de gebruikers de hulp zelf zouden moeten bekostigen dan bedraagt de marktwaarde tussen de 330 tot 365 miljoen. Volgens de onderzoekers is dit meer twaalf jaar geleden. Toen vond er in Rotterdam een soortgelijk onderzoek plaatst. Echter beperkte deze zich tot kerken.

De organisaties ervaren weliswaar waardering vanuit de gemeente, maar missen erkenning. Grauss laat weten dat het stadsbestuur voornemens is om hen meer te betrekken bij zorg en welzijn. Scepsis bij reguliere instellingen om samen te werken met religieuze organisaties komt hij in de stad niet tegen. Wel ziet hij dat er weinig aandacht is voor het sociale werk van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en deze makkelijk over het hoofd wordt gezien. “We vragen iedereen samen te werken en wij willen er graag bij helpen dat ze elkaar kennen en snappen.”

Bron: Trouw.nl

 Team al-Yaqeen