Zorgenbrief aan minister van Veiligheid en Justitie

11258

Vandaag heeft het Samenwerkingsverband Moskeeën regio Haaglanden en omstreken (SMH), waar stichting as-Soennah ook deel van uit maakt, een zorgenbrief gestuurd naar minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie). De zorgen zijn gericht op ‘de laatste zorgwekkende ontwikkelingen met betrekking tot moslims en de Islam’, zo schrijft het Samenwerkingsverband. De betreffende brief is in het bezit van al-Yaqeen.

Het Samenwerkingsverband spreekt in de brief over de manier waarop imams in de media worden bejegend en dat zij al snel als boeman worden gezien. Dit houdt de moslimgemeenschap enorm bezig en baart ze ontzettend veel zorgen. Op 23 februari had SMH al een brief gestuurd naar minister Koenders, met een cc naar minister Asscher en overige bewindslieden, maar hier nimmer een inhoudelijk antwoord op gekregen, behalve een opsomming van de in de brief vermelde feiten, aangevuld met een verwijzing naar de brieven die de NCTV naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Criteria gastsprekers

“Wij hebben het NCTV verzocht om aan ons, als moskee bestuurders, criteria op te geven waaraan buitenlandse gastsprekers getoetst worden. Ook hierop hebben wij geen reactie mogen ontvangen. Al met al is onze conclusie dat de interactie van de overheid zeer mager te noemen is. Naar onze mening is bij de communicatie die er is geweest zeer weinig tot geen relevante inhoud te bespeuren.

Bepaalde recente gebeurtenissen baren ons grote zorgen. Te denken valt aan de gerichte media aanvallen op onze Islamitische geleerden, die in Rijswijk, Utrecht, Eindhoven en momenteel ook in Groningen wilden spreken en ook de kwetsende posters in ’t Gooi. Dit zijn zeer ongezonde ontwikkelingen en wij maken ons zorgen om de Nederlandse samenleving, het leefklimaat en ook onze godsdienstvrijheid. Wij vragen ons af waar dit naartoe leidt.”

Achterban niet meer te overtuigen

“Voor ons als, bestuurders van gebedshuizen, wordt het steeds moeilijker om onze achterban te overtuigen dat zij als volwaardige Nederlandse burgers kunnen participeren in onze samenleving. Wij zien dan ook geen mogelijkheid om onze achterban continu voor te houden dat deze gebeurtenissen niet gericht zijn op moslims en de Islam”, meldt SMH zorgelijk.

Wie zwijgt, stemt toe

“Door het achterblijven van een stellingname van de overheid, bevordert dat de legitimiteit om moslims te blijven stigmatiseren en te beledigen. Immers ook hier geldt het motto “wie zwijgt stemt toe”, aldus SMH die niet verantwoordelijk gehouden wilt worden voor verdere escalatie in welke vorm dan ook.

Eens en nooit meer

SMH schuift de bewindslieden de spiegel voor en schrijft: “De laatste weken is door velen al een parallel getrokken met grote gebeurtenissen uit het verleden. Wij willen hier niet aan denken. Op 5 mei zeggen we in Nederland dat we de bevrijding van ons land vieren met een motto als “eens en nooit meer”.

Voorlopig blijft SMH haar verantwoordelijkheid houden en willen zij vooralsnog met de overheid in overleg treden om duurzame oplossingen te vinden. Maar de teneur blijft dat het van twee kanten moet komen.

Bron: Samenwerkingsverband Moskeeën regio Haaglanden en omstreken

Team al-Yaqeen
5 mei 2015