|
12:55
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:21
Middel 6
06:19
Middel 5
12:55
Middel 2
16:19
Middel 4
19:16
Middel 3
21:07
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Bidden achter een Imam op tv

Vraag: Is het voor een moslim – en specifiek voor vrouwen – toegestaan om het gebed te verrichten met het gebed dat te volgen is op radio, tv of internet? Ook al is de Imam niet te zien? Antwoord: Alle lof zij Allah. Het is niet toegestaan om iemand tot Imam te nemen via een [...]

Het vrijdaggebed in tijden van quarantaine

Met de tijdelijke opschorting van het vrijdaggebed in de moskeeën, vanwege deze nieuwe gebeurtenis, is het voorgeschreven om dit gebed met de intentie van het Dhoehr-gebed te verrichten, bestaande uit vier Rakaʿaat (gebedseenheden). Dit is ook de mening van de meerderheid van de geleerden. Hieronder volgen echter een aantal aandachtspunten: Mocht het vrijdaggebed via tv [...]

Waarom het vrijdaggebed niet doorgaat bij de Corona uitbraak

Vraag: Is het normaal dat er in tijden van Corona geen vrijdagsgebed wordt gehouden? Antwoord: Ja, het is vrij normaal dat een dergelijk besluit wordt genomen. Dit vanuit het islamitische principe dat zegt dat het voorkomen van schade voorrang krijgt boven het verwezenlijken van een nut. Ook is zo’n besluit te rechtvaardigen vanuit het idee [...]

Het bewijs dat Allah van je houdt

Vraag: Is het feit dat een dienaar niet ziek wordt een bewijs dat Allah niet van hem houdt? Allah beproeft toch slechts degene van wie Hij houdt? Antwoord: Dit is incorrect. Waar het om gaat, is het verrichten van goede daden. Wanneer men in staat van gezondheid verkeert en daarnaast goede daden verricht, wordt op [...]

Vasten in de maand Radjab

Vraag: Is er een voortreffelijkheid voor het vasten in de maand Radjab? Antwoord: Alle lof zij Allah. De maand Radjab is één van de heilige maanden waarover Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Voorwaar, het aantal maanden bij Allah is twaalf maanden (in een jaar). Zo staat het (geschreven) in het Boek van Allah sinds [...]

Een Zakaat-gerechtigde die een schuld bij mij heeft

Vraag: Een persoon heeft een schuld bij mij openstaan en hij hoopt deze af te lossen. Echter is hij hier op dit moment niet toe in staat en is momenteel gerechtigd om Zakaat te ontvangen. Is het toegestaan om zijn schuld kwijt te schelden als vorm van Zakaat, of dien ik hem iets anders te [...]

Spugen richting de Qiblah

Vraag: Wat is het oordeel over het spugen op straat in de richting van de Qiblah? Antwoord: Onder de geleerden zijn er die van mening zijn dat het verbod alomvattend is, ongeacht plaats of situatie. Oftewel, men spuugt niet richting de Qiblah, net zoals men niet richting de Qiblah urineert. En onder de geleerden zijn [...]

De Salaam teruggeven in berichtjes

Vraag: Als ik een bericht via mijn telefoon ontvang dat met as-Salaamoe ʿalaykoem begint, en vervolgens opgevolgd wordt door een leerstelling of vraag, is het voor mij dan verplicht om de vredesgroet terug te schrijven? Antwoord: Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met [...]

Hardop of zachtjes bidden?

Vraag: Is het toegestaan om het vrijwillige gebed na al-ʿIshaa’, thuis te bidden met een luide stem terwijl er niemand in mijn buurt is? En geldt dit dan ook voor andere vrijwillige gebeden, zoals het Witr-gebed en het nachtgebed in het algemeen? Antwoord: Er is overgeleverd dat ʿOmar (moge Allah tevreden zijn met hem) zijn [...]

Het oordeel over voedsel en drank met alcohol?

Vraag: Ik lees in uw fatwa’s iets dat tegenstrijdig lijkt als het wordt uitgevoerd. In een fatwa zegt u: “Wij denken niet dat enige alcoholische inhoud iets verboden maakt. Daarentegen is het percentage alcohol dat een persoon bedwelmt verboden, wanneer dit gedronken zou worden. Als de hoeveelheid slechts klein is en geen effect heeft, dan [...]

Meest gelezen