|
06:26
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:26
Middel 6
08:22
Middel 5
13:03
Middel 2
15:04
Middel 4
17:29
Middel 3
19:19
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Ik wil mij bekeren maar heb veel gezondigd in mijn oude leven

  Vraag: Ik ben een jong meisje en wil me graag bekeren tot de Islam, omdat ik ervan overtuigd ben dat de Islam het ware geloof is. Echter, ik heb een probleem. Voordat ik de Islam heb leren kennen ben ik in vele zonden vervallen, als mijn hele leven al geen grote zonden was. Is [...]

Mag je de Koran aan niet-moslims schenken?

Vraag: Wat is het Islamitisch oordeel over het schenken van een vertaling van de uitleg van de Koran of Profetische overleveringen aan niet-moslims? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) brieven heeft geschreven naar koningen van verschillende landen waarin [...]

Waarom dragen vrouwen een hoofddoek?

Vraag: Wat is de reden dat een moslimvrouw een hoofddoek* moet dragen? Antwoord: Wat belangrijk is om te weten, is dat wanneer iemand gelooft in de Islam en de daaraan ontleende normen en waarden, hij bereid is om zich daaraan te conformeren en naar zijn regels te luisteren. Voor de vrouw is de hoofddoek een [...]

Voortreffelijkheid van Moeharram

Vraag: Wat is de deugd van de maand Moeharram? Antwoord: Alle lof zij Allah. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de zegel der Profeten en de leider van de Boodschappers, en aan al zijn familie en metgezellen. De maand van [...]

Inhalen van gemiste dagen op ʿAashoeraa’ of ʿArafah

Vraag: Kun je een gemiste dag van de Ramadan inhalen op de dag van ʿAashoeraa’ of ʿArafah? Antwoord: Wie de dag van ʿAashoeraa’ of ʿArafah vast, terwijl hij nog dagen van de Ramadan moet inhalen; zijn vasten is correct. Als hij deze dag vast met de intentie van het inhalen van de gemiste dagen van [...]

Het ʿIed-gebed ten tijde van Corona

Wat is het oordeel omtrent het ʿIed-gebed? Het ʿIed-gebed is een sterk aanbevolen Soennah die in principe geldt voor iedere moslim voor wie het vrijdaggebed verplicht is. En het is ook aanbevolen voor vrouwen en kinderen om dit gebed bij te wonen. Is het toegestaan om het gebed thuis te verrichten? Indien het niet mogelijk [...]

Wanneer het ʿIed-gebed op vrijdag valt

Vraag: Vervalt de verplichting van het vrijdaggebed als je het ʿIed-gebed op vrijdag hebt bijgewoond? Antwoord: Alle lof zij Allah. Wie het ʿIed-gebed heeft bijgewoond krijgt de vrijstelling voor het bijwonen van het vrijdaggebed. Men moet in plaats van het vrijdaggebed natuurlijk wel het Dhoehr-gebed verrichten, doch verdient het wel de voorkeur om het vrijdaggebed [...]

De wijze van het ʿIed-gebed

Vraag: Hoe ziet het ʿIed-gebed eruit? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Voor het ʿIed-gebed gaat de Imam zijn volgelingen voor in een gebed van twee eenheden. Zo zei ʿOmar: “Het ʿIed ul-Fitr-gebed bestaat uit twee gebedseenheden en het ʿIed ul-Adhaa-gebed bestaat ook uit twee gebedseenheden.” (Ibn Khoezaymah [...]

Mag ik orgaandonor zijn?

Alle lof zij Allah, de Heer van de werelden en vrede en zegeningen zij met onze Profeet (vrede zij met hem), zijn familie en zijn metgezellen. Laten we vooropstellen dat het redden van mensenlevens als een grote deugd wordt beschouwd binnen de Islam. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis): “En wie haar [...]

Welke manier van Koran lezen heeft meer beloning?

Vraag: Is de beloning minder wanneer ik de Koran uit mijn telefoon of uit mijn hoofd lees, dan wanneer ik uit de Moes–haf lees? Antwoord: Het beste bij het reciteren van de Koran is dat men datgene doet waarbij zijn Khoeshoeʿ (d.w.z. concentratie of ootmoedigheid) het sterkst is. Wanneer zijn Khoeshoeʿ dus toeneemt door uit [...]