Aanhangers van Ahmadiyyah zijn ongelovig

7730

Vraag:

Wat is het verschil tussen de moslims en de Ahmadiyyah beweging?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het verschil zit hem in het feit dat de moslims Allah alleen aanbidden en volgelingen zijn van de Boodschapper Mohammed, en geloven dat hij de laatste der profeten is. De Ahmadiyyah zijn daarentegen volgeling van Mirza Ghoelaam Ahmad. Zij zijn ongelovigen en geen moslims. Zij beweren namelijk dat deze Mirza Ghoelaam Ahmad een Profeet is die na de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is gekomen.

Wie deze overtuiging heeft, is een ongelovige volgens alle moslimgeleerden. Dit op basis van de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken.”

(Soerat al-Ahzaab: 40)

En Allah is de Bron van alle succes, en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen.

(Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’)