Cadeaus aannemen is geen erkenning van feestdag

19637

Vraag:

Zo nu en dan worden mij ter gelegenheid van christelijke feestdagen cadeaus geschonken. Is het toegestaan om deze te accepteren?

Antwoord:

Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak zegt onder andere het volgende hierover:

“Alle lof zij Allah. Er is niets op tegen om cadeaus van ongelovigen – zoals vuuraanbidders of lieden van het Boek – aan te nemen, mits dit geen gevolgen heeft voor hun afgoderij (in de vorm van erkenning). Het doet er niet toe of dit cadeau wordt geschonken ter gelegenheid van hun feestdagen of andere dagen. Er is dus niets op tegen om fruit, snoep en dergelijke in ontvangst te nemen als deze jou worden aangeboden.

Deze mening wordt ondersteund door sommige Aathaar (bronnen) die overgeleverd zijn op gezag van enkele metgezellen, zoals: cAli, cAa’ishah en Aboe Barza (moge Allah weltevreden met hen zijn). Dit alles is aangekaart door Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah in zijn boek Iqtidaa’ Siraat il-Moestaqiem. Hier vermeldt hij dat ook Imam Ahmad dit toestond. Het accepteren van hun geschenken wordt dus niet gezien als deelname aan hun feestdagen. Dit is wel het geval wanneer men bij hen binnengaat en (ter viering) samen met hen gaat zitten. Dit geeft namelijk aan dat men instemt met hun valse geloof.

De Salaf hebben dus duidelijk onderscheid gemaakt tussen deelname aan de feestdagen van de ongelovigen en het aannemen van hun geschenken.

En Allah weet het het best.”

Team al-Yaqeen