De Ahmadiyyah beweging

7752

Vraag:

Kunt u iets zeggen over de Ahmadiyyah beweging?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit is een beweging die beweert dat Mirza Ghoelaam Ahmad de Indiër een Profeet is die Openbaringen ontving en dat niemand als moslim kan worden beschouwd totdat hij gelooft in hem. Deze man is geboren in de dertiende eeuw (van de islamitische jaartelling).

Allah heeft te kennen gegeven in Zijn Boek dat Mohammed (vrede zij met hem) de laatste der profeten is. Ook bestaat hierover consensus onder de moslimgeleerden. Dus degene die beweert dat er een Profeet bestaat na Mohammed die Openbaringen ontvangt, is een ongelovige. Hij verloochent het Boek van Allah en de authentieke overleveringen van de Profeet die er allemaal op wijzen dat hij de laatste der profeten is.

Ook is hij in strijd met de consensus van de moslimgemeenschap.

En Allah is de Bron van alle succes, en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen.

(Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, nr. 4317)