Hoe zit het met sjiieten die de metgezellen verketteren ?

8562

Vraag:

Ik kwam laatst een sjiiet tegen die meende dat metgezellen zoals Aboe Bakr en cOmar (moge Allah tevreden met hen zijn) na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) buiten het geloof zijn getreden. Plaatsen dit soort uitspraken deze persoon buiten de gelederen van het geloof?

Vraag ontvangen op 2 januari 2007

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat het zich vergrijpen aan de metgezellen tot het grootste verlies behoort die een persoon kan lijden. Niemand heeft namelijk het recht dit te doen aangezien hun verdiensten zonneklaar zijn. Zij waren het die het geloof groot hebben gemaakt, dit hebben verspreid en verdedigd, de Koran en de Soennah aan ons hebben doorgegeven en hun levens en bezittingen hebben opgeofferd omwille van dit geloof. Allah heeft hen uitverkoren de Profeet (vrede zij met hem) te vergezellen. Niemand, behalve een hypocriet die het geloof veracht en hoont vergrijpt zich aan de metgezellen, scheldt hen uit en verafschuwt hen. Al-Baraa’ zegt dat hij de Profeet (vrede zij met hem) heeft horen zeggen: “Van de Ansaar houdt slechts een gelovige en slechts een hypocriet verafschuwt hen. Wie dus van hen houdt, Allah houdt van hem. En wie hen verafschuwt, Allah verafschuwt hem.” (al-Boechari en Moeslim) Als het geloof dus wordt ontkend in geval van een persoon die de Ansaar verafschuwt, wat dan te denken van een persoon die zowel de Ansaar als de Moehaadjiroen uitscheldt, vervloekt en verkettert, zoals vele sjiieten vandaag de dag doen? Natuurlijk komt deze persoon nog meer in aanmerking voor ongeloof, hypocrisie en het ontbreken van geloof.

At-Tahaawi zegt: “Wij houden, zonder enige uitzondering, van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem), distantiëren ons niet van één van hen, verachten degenen die hen verachten en kwaad over hen spreken, wij gedenken hen slechts met het goede, het houden van hen staat voor de religie, het geloof en goedertierenheid en het verachten van hen staat voor ongeloof, hypocrisie en agressie.”

Degene die de metgezellen veracht, veracht in werkelijkheid het geloof, want zij zijn de dragers van het geloof en de volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem). Wie de metgezellen dus veracht, veracht dus de Islam. Dit wijst er dus op dat er in het hart van diegene geen geloof schuilt en hij niet van de Islam houdt.

Sheich Ibn Taymiyyah zegt: “Degene die beweert dat zij (de metgezellen) na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) het geloof de rug hebben toegekeerd, met uitzondering van een klein aantal niet meer dan een tiental metgezellen en dat de rest in zijn algemeenheid in verdorvenheid zijn vervallen, over het ongeloof van de persoon (die deze uitspraken doet) bestaat er geen twijfel. Want hij verloochent hiermee de prijzenswaardige woorden die op verschillende plaatsen in de Koran over hen (de metgezellen) worden uitgesproken.” (as-Saarim al-Masloel calaa shaatim ir-Rasoel, blz. 590)

En Allah weet het beter.

Team al-yaqeen