Informatie over de sjiieten

22664

Vraag:

We hebben dringend behoefte aan informatie over de verschillen tussen het Soennisme en Sjiisme. Wij hopen dat u ons iets over hun geloofsovertuiging kunt uitleggen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het Sjiisme bestaat uit verschillende sekten. Sommigen van hen aanbidden en aanroepen cAli (moge Allah tevreden met hem zijn) of aanbidden Faatimah, al-Hoesayn en anderen. Ook zeggen sommigen dat Djibriel (vrede zij met hem) het vertrouwen heeft geschaad en het Profeetschap eigenlijk aan cAli toebehoorde, en niet aan Mohammed (vrede zij met hem). Ook zijn er anderen, zoals de Imaamiyyah – de Raafidi Ithna cAshariyyah – die cAli aanbidden en zeggen dat hun imams beter zijn dan de Engelen en de Profeten.

Er bevinden vele groeperingen onder hen. Sommigen van hen zijn ongelovig en andere niet. De ‘mildste’ variant onder hen zijn de mensen die zeggen dat cAli beter was dan Aboe Bakr, cOmar en cOethmaan (moge Allah met hen allen tevreden zijn). Degene die dergelijke uitspraken doet is geen ongelovige, maar begaat een fout. Dit omdat cAli de vierde was. Aboe Bakr, cOmar en cOethmaan waren beter dan hem. Als een persoon cAli boven Aboe Bakr, cOmar en cOethmaan plaatst, dan begaat diegene een fout. Bovendien gaat men tegen de consensus in van de metgezellen. Maar diegene is geen ongelovige.

Het Sjiisme kent verschillende niveaus en types. Degene die meer over hen wil weten, kan worden doorverwezen naar de boeken van de geleerden. Enkele hiervan zijn “al-Khoetoet al-cAriedah” van Moehibboed-Dien al-Khatieb, “Minhaadj us-Soennah” van Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah, “ash-Shiecah was-Soennah” van Ihsaan Ilaahi Dhahier en vele andere boeken die hun fouten en kwaad uitleggen. Wij vragen Allah om ons veilig en correct te houden.

Eén van de meest kwaadaardige groepen onder hen zijn de Imaamiyyah, Ithna cAshariyyah en Noesayriyyah. Deze groeperingen zijn de Raafidah. Zij worden zo genoemd omdat zij Zayd ibn cAli afwezen op het moment dat hij Aboe Bakr en cOmar weigerde te ontkennen (in hun leiderschap). Zij gingen tegen hem in en wezen hem af.

Niet iedereen die beweert moslim te zijn, dient blindelings als zodanig te worden geaccepteerd. Als iemand een moslim zegt te zijn, dient dit te worden onderzocht. Degene die alleen Allah aanbidt, gelooft in Zijn Boodschapper en datgene volgt dat hij heeft gebracht, is een echte moslim. Wanneer een persoon beweert moslim te zijn, maar Faatimah, al-Badawie, al-cAydroes of iemand anders aanbidt, is geen moslim. We vragen Allah om ons veilig en correct te houden.

Ook eenieder die het geloof lastert of (de verplichting van) het gebed negeert en beweert moslim te zijn, is geen moslim. Hetzelfde geldt voor een ieder die het geloof, het gebed, de armenbelasting, het vasten of de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) bespot. Al deze mensen zijn ongelovigen. Wij vragen Allah om ons veilig en gezond te houden.

(Madjmoe cul-Fataawa ibn Baaz, boekdeel 28, blz. 257)

Sheikh Ibn Baaz