Koranieten

18743

Vraag:

Ik ben laatst iemand tegengekomen die zegt onderdeel uit te maken van de Koranieten. Kunt u mij iets vertellen over deze groep?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Deze groep hangt de mening aan dat de Soennah geen bron van religieuze Wetgeving is. Zij noemen zichzelf de Koranieten, omdat zij naar eigen zeggen alleen uitgaan van de Koran. Zij herhalen steeds de volgende woorden: “Wij staan toe wat de Koran heeft toegestaan en verbieden wat de Koran heeft verboden.”

De Soennah heeft volgens hun veel te kampen gehad met gefabriceerde overleveringen en dus kunnen wij ons hier niet op baseren. Naar deze mensen heeft de Profeet (vrede zij met hem) verwezen toen hij zei: Er komt een tijd dat een verzadigde man achteroverleunend zit op zijn ligstoel en bij het horen van mijn bevelen of verboden zegt: “Ik accepteer dit niet, we vinden niets van dit in het Boek van Allah.

(at-Tirmidhie en Ahmad)

Deze mensen hebben in werkelijkheid niets van doen met de Koran, want de Koran draagt ons in bijna honderd verzen op om de Profeet te gehoorzamen. De Koran beschouwt het gehoorzamen van de Profeet als onderdeel van het gehoorzamen van Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah.”

(Soerat an-Nisaa’: 80)

De Koran geeft zelfs te kennen dat degene die niet handelt naar de uitspraken van de Profeet, geen gelovige is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Neen, bij jouw Heer! Zij geloven niet (in Allah) totdat zij jou (O Mohammed)laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan)volledig.”

(Soerat an-Nisaa’: 65)

Wat betreft hun uitspraak dat de Soennah te lijden heeft gehad onder gefabriceerde overleveringen, deze uitspraak wordt weerlegd door te verwijzen naar de geleerden die zich tot het uiterste hebben ingespannen om de Soennah van dit soort overleveringen te ontdoen. Zelfs bij twijfelachtige overleveringen kozen zij ervoor om deze achterwege te laten. Dit wordt ook bevestigd door de vijanden van onze gemeenschap. Ook zij erkennen dat er geen gemeenschap bestaat die zich met devotie en overtuiging de taak heeft genomen om eigen vertellingen te verifiëren, zoals de moslimgemeenschap dat heeft gedaan met de uitspraken van de Profeet Mohammed.

De enige voorwaarde om naar de inhoud van een overlevering te handelen, is het vaststellen van de authenticiteit daarvan. De Profeet voldeed namelijk met het sturen van één man om de Boodschap over te brengen naar een heel volk. Hieruit valt duidelijk op te maken dat de vertelling van één betrouwbare persoon voor waarheid aangenomen moet worden en daarnaar gehandeld moet worden.

Verder willen we deze mensen vragen: “Waar in de Koran vinden jullie de verzen die ons inlichten over de wijze van het verrichten van het gebed, de vijf verplichte gebeden, de drempelbedragen van de Zakaat, de handelingen van de Hadj, en dergelijke zaken die ons enkel en alleen via de Soennah hebben bereikt?”

Islamqa.com