Mensen ophemelen

6292

Vraag:

Sommige mensen hemelen bepaalde personen op en houden zich overdreven aan hun vast. Wat is uw advies hierover?

Antwoord:

Het is de plicht voor iedereen om de waarheid te volgen, ongeacht de persoon die deze verkondigt. Het is ons niet toegestaan personen te volgen die tegen de waarheid in prediken. Zo heeft Imam Ahmad gezegd: “Ik verbaas mij over mensen die de keten en gradatie van een overlevering kennen en desondanks teruggrijpen naar de mening van Soefyaan. Dit terwijl Allah zegt:

“Laat degenen die tegen Zijn Bevel ingaan ervoor waken dat zij getroffen worden door een beproeving of een pijnlijke bestraffing.”

(Soerat an-Noer: 63)

Ook zegt Ibn cAbbaas: “Ik vrees dat er stenen uit de hemel op jullie zullen vallen. Ik zeg namelijk tegen jullie: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd”, en jullie reageren daarop met: “Maar Aboe Bakr en cOmar hebben gezegd…?”

Wanneer deze berispende woorden van toepassing zijn op het volgen van de woorden van de beste mannen na de Profeet, wat dan te denken van personen die nauwelijks in hun buurt komen?

(al-Adjwibat ul-Moefiedah can As’ilat il-Manaahidj il-Djadiedah, blz.149)

Sheikh Saalih Ibn Fawzaan al-Fawzaan