Prijzenswaardige Soefisme

11209

Vraag:

Is er een vorm van Soefisme die wel prijzenswaardig is? Zo ja, wat kunnen we ons hierbij voorstellen?

Antwoord:

Het Soefisme van de latere generaties slaat een aparte weg in. Het verdeelt de mensen in verschillende categorieën en sommigen onder hen bereiken zelfs het niveau van ongeloof, atheïsme en ketterij. Zij verdelen de mensen in drie categorieën:

– de gewone man (een leek);

– degene met een bijzondere positie;

– zij die hierboven uit steken.

Wat betreft de algemene man, dat is degene die de wetten dient na te leven,en daartoe behoren onder andere de Profeten en Boodschappers. Degenen die een speciale positie genieten, dat zijn degenen die het niveau hebben overtroffen van de vorige categorie en zij hebben zichzelf van hun eigenschappen en daden ontdaan door deze toe te schrijven aan Allah. Zij beweren dat de religieuze verplichtingen voor deze groep komen te vervallen. Maar degenen die hier allen bovenuit steken, dat zijn degenen die de overtuiging van het pantheïsme1 met zich dragen.

Maar wat betreft de term ‘Tasawwoef’ die gegeven werd aan de vroegere Soefieten, daarmee werd gedoeld op de asceten. De asceten werden ook wel Soefieten genoemd. Deze naam kwam hen toe, omdat zij wol (Soef) droegen of iets wat hierop lijkt. Of ze werden toegeschreven aan een man die ‘Soefah’ heette. Dit waren de oorspronkelijke asceten.

Maar nadat het geloof was veranderd en de Soefieten van de juiste weg afdwaalden en atheïsme en ketterij begonnen te vertonen, kreeg de term Soefisme een negatieve lading. Daar waar in eerste instantie deze term werd gegeven aan asceten vanwege het dragen van wol (Soef) of vanwege een bepaalde eigenschappen waar zij zich allemaal mee kenmerkten.

Er zijn wel degelijk goede personen zoals al-Djoenayd. Hij werd geprezen door Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah. Eén van zijn deugdelijke woorden waren: “Soefisme is gebonden aan twee zaken: De Koran en de Soennah.” En dit zijn deugdelijke woorden.

Resumerend kunnen we zeggen dat de latere Soefieten degenen zijn die misprezen worden. Maar de vroegere Soefieten waren een groep asceten die deze benaming kregen. Zij hebben deze naam gekregen omdat zij aan de ene kant toegeschreven werden aan Soefah. Sommigen zeiden hierover: “Zij werden ook toegeschreven aan Ahl us-Soef (groep behoeftigen in Medina), bestaande uit enkele asceten en arme personen die zich verzamelden in de moskee van de Profeet (vrede zij met hem).” Aan de andere kant werden zij zo genoemd vanwege het kenmerk van het dragen van wol (Soef). Maar nadat het Soefisme afdwaalde kreeg deze term een negatieve lading.

Sheikh cAbdoel-cAziez ar-Raadjihie islamway.com

1. Pantheïsme is een levensovertuiging die ervan uitgaat dat alles (en iedereen) goddelijk is.