Valentijnsdag

25683

Vraag:

Wat is het Islamitische oordeel over Valentijnsdag?

Antwoord:

Valentijnsdag is van oorsprong een heidense feestdag van de Romeinen. Dit fenomeen hield stand totdat de Romeinen tot het Christendom bekeerden. Dit feest werd vervolgens aan een heilige verbonden. Zijn naam was Valentijn en hij kwam in het jaar 270 N.C. te overlijden. Mensen vieren dit feest nog tot aan de dag van vandaag.

De islamitische geleerden hebben gezegd dat het vieren van Valentijnsdag niet toegestaan is in de Islam. Zo werd de volgende vraag voorgelegd aan Sheikh ibn cOethaymien: “De laatste tijd is het vieren van Valentijnsdag zich gaan verspreiden onder de mensen. Dit is een christelijke feestdag en men gaat op die dag (soms) gekleed in het rood. Ook worden er op die dag rode rozen als geschenk aan elkaar gegeven. Graag zouden wij het wetsoordeel over het vieren van deze dag willen weten. En wat is uw advies aan de moslims?”

Hierop antwoordde hij: “Het vieren van deze dag is niet toegestaan, omdat het een geïnnoveerde feestdag is die geen oorsprong kent binnen de Islam. Daarnaast nodigt het de mensen uit naar een ongepaste vorm van liefde. Ook leidt het ertoe dat het hart zich zal gaan bezighouden met dit soort ongepaste zaken die in strijd zijn met de leiding van de vrome voorgangers. Het is dan ook niet toegestaan om op deze dag één van deze rituelen uit te voeren. Ongeacht of het hier te maken heeft met eten, drinken, kleding of het uitwisselen van geschenken. De plicht die op de moslims rust, is om zich trots vast te houden aan hun geloof en om niet met alle winden mee te waaien. Ik vraag Allah om de moslims dan ook te behoeden voor zowel de innerlijke als de uiterlijke beproevingen en hun succes te schenken.”

(Majmoec Fataawaa ash-Sheikh Ibn cOethaymien, boekdeel 16, blz. 199)

Ook werd het volgende aan de Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s gevraagd: “Sommige mensen vieren op 14 februari Valentijnsdag. Men geeft elkaar op die dag rode rozen, men feliciteert elkaar en tevens verkopen vele winkels op deze dag snoep in de vorm van een hartje en dergelijke. Deze winkels promoten dit koopwaar dan ook speciaal voor deze dag. Wat is het oordeel over het vieren van deze dag. En is het toegestaan om iets te kopen uit deze winkels?”

Hierop antwoordde de Commissie: “De bewijzen uit de Koran en Soennah, alsook de consensus van de vrome voorgangers, duiden op het feit dat de Islam slechts twee feestdagen kent. Deze feestdagen zijn cIed ul-Fitr en cIed ul-Adha. Wat daarbuiten valt aan feestdagen, ongeacht of deze feestdag te maken heeft met personen of groeperingen, zijn allen geïnnoveerd. Het is voor de moslims dan ook niet toegestaan om deze feestdag te erkennen, ermee verheugd te zijn of deze te steunen. Hierbij worden namelijk de Grenzen van Allah overschreden.

Het is dus voor een moslim die in Allah en de laatste Dag gelooft, verboden om deze dag te vieren, te erkennen of anderen hiermee te feliciteren. Men dient zich hiervan te distantiëren als blijk van gehoorzaamheid aan Allah. Ook is het voor een moslim niet toegestaan om aan dit soort feestdagen bij te dragen middels eten, drinken, handeldrijven, organiseren, uitdelen van geschenken, promoten en dergelijke. Dit alles is namelijk een vorm van bijdragen aan ongehoorzaamheid aan de Profeet (vrede zij met hem). Allah zegt dan ook:

“Ondersteun elkaar bij het goede en godsvrucht. En ondersteun elkaar niet bij zonde en agressie.”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

De plicht die dus op de moslim rust is om zich te allen tijde vast te klampen aan de Koran en de Soennah. Men dient gewaarschuwd te worden, opdat hij niet vervalt in dwaling. Men dient zijn toevlucht te zoeken tot Allah en Hem te vragen om leiding en standvastigheid.

Gebaseerd op een Fatwa van Islamqa.com