Welke Madhab is goed om te volgen?

25602

Vraag:

Ik heb een vraag met betrekking tot de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) en de Madhaahib (de vier verschillende Islamitische wetscholen). In mijn land wordt de wetschool van imam ash-Shaaficiy aangehangen. Het komt regelmatig voor dat leerstellingen uit de wetschool geprefereerd worden boven de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Zo wordt de rituele wassing volgens de wetschool van imam ash-Shaaficiy verbroken wanneer een man met opzet of per ongeluk een vrouw aanraakt, ongeacht of zij nou een mahram (een persoon waarmee niet gehuwd kan worden) is of niet. Ik ben echter in de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) tegengekomen dat hij eens het been van cAa’ishah opzij schoof tijdens het verrichten van het ochtendgebed. Ook is het volgens de wetschool van imam ash-Shaaficiy een Soennah Moe’akkadah (sterk aanbevolen soennah van de Profeet) om Doeca ul-Qoenoet te verrichten tijdens het ochtendgebed. Heeft de Profeet (vrede zij met hem) tijdens het ochtendgebed Doeca ul-Qoenoet verricht? En wat is het Islamitische oordeel over degenen die dit niet verrichten?

8 mei 2006

Antwoord:

Alle lof zij Allah, de Verhevene en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het is verplicht om datgene te volgen waar duidelijk bewijs voor is uit het Boek (de Koran) en de Soennah, ook al wijkt dit af van het begrip van de wetscholen. Het is essentieel de Koran en de Soennah te begrijpen zoals de Salaf (vrome voorgangers) die hebben begrepen en niet alleen zoals wij die begrijpen. Met Salaf worden de metgezellen van de Profeet en de Taabicien (de generatie daarop volgend) bedoeld.

Wat betreft het voorbeeld dat jij hebt aangehaald: het aanraken van een vrouw verbreekt de rituele wassing niet, ook al wordt dit met of zonder lustgevoelens gedaan. Volgens een overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) heeft hij (vrede zij met hem) één van zijn vrouwen gekust en vertrok hij daarna richting het gebed, zonder de rituele wassing opnieuw te verrichten. Maar als er bij een man door lustgevoelens iets vrijkomt (madhiy, oftewel voorvocht), dan dient hij de rituele wassing wel opnieuw te verrichten. Dit is niet vanwege het aanraken, maar vanwege het vrijkomen van vocht.

Wat betreft de volgende worden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“…Of jullie hebben jullie vrouwen aangeraakt…” (Soerat al-Maa’idah: 6)

Dit refereert volgens de correcte mening echter naar het hebben van geslachtsgemeenschap.

De juiste mening wat betreft Doeca ul-Qoenoet tijdens het ochtendgebed is dat dit alleen een Soennah is ten tijde van nood. Als de moslims (of sommigen van hen) door een ramp getroffen worden dan is het aanbevolen om de Doeca ul-Qoenoet te verrichten en tot Allah te bidden om een overwinning. Maar de correcte mening is dat het onder normale omstandigheden niet aanbevolen is om Doeca ul-Qoenoet te verrichten. Dit is wat de bewijzen ons laten zien. Daarom, het niet verrichten van Doeca ul-Qoenoet tijdens het ochtendgebed maakt het gebed niet ongeldig, ondanks de opinie van imam ash-Shaaficiy (moge Allah hem begenadigen).

En Allah weet het het beste.

www.islam-qa.com