Zijn de Rawaafid ongelovigen?

7617

Vraag:
Kan van de Rawaafid (een extreme Sji’ietische splintergroepering) – en in het bijzonder degenen die sommige metgezellen hevig veroordelen – gezegd worden dat zij ongelovigen zijn?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, diens familie en alle metgezellen.
Over degenen die sommige metgezellen hevig veroordelen en hen uitmaken voor grote zondaren, alsmede de Ahl ul-Bayt (de directe familieleden van de Profeet) aanbidden of beweren dat de Koran op één derde na bedrog is, bestaat geen enkele twijfel. Zij zijn zeker ongelovig.
Hij die de metgezellen hevig veroordeelt en beschouwt als grote zondaren heeft Allah ontkend. Allah is immers Degene Die hun naam van alle blaam heeft gezuiverd.
Het is duidelijk dat het ontkennen van Allah en het aanbidden van Ahl ul-Bayt ongeloof is. De Rawaafid zoeken toenadering tot Allah door het aanbidden van Ahl ul-Bayt. Wij vragen Allah om ons hiertegen te behoeden.
Beweren dat de Koran op één derde na onderhevig is aan bedrog is een ontkenning van de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“Zeker, Wij zijn het die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden en zeker, Wij zijn daarover zeker de Wakers.”
(Soerat al-Hidjr: 9)
De zaken die wij hebben opgesomd houden allen afzonderlijk ongeloof in. Nogmaals vragen wij Allah om ons hiertegen te behoeden.
Sheich cAbd ul-cAziez ar-Raadjihie