Zijn splitsingen in de Islam ten voordele van de Oemmah?

6699
Vraag:
Heeft de moslimgemeenschap er baat bij wanneer het aantal Islamitische groeperingen toeneemt?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
De plicht die op de moslims rust, is dat zij één gemeenschap zijn. Het zich opsplitsen binnen het geloof heeft Allah duidelijk verboden. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“En twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt.”
(Soerat al-Anfaal:46)
Ook zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
“En wees niet als degenen die (onderling) verdeeld zijn en gaan redetwisten, nadat de duidelijke tekenen tot hen zijn gekomen.”
(Soerat Aali cImraan: 105)
Ook zegt Hij (interpretatie van de betekenis):
“En houdt jullie allen stevig vast aan het koord (de godsdienst) van Allah en wees niet verdeeld.”
(Soerat Aali cimraan: 103)
Het zich opsplitsen in groeperingen is binnen het geloof ten strengste verboden. Het geloof roept ons namelijk op om een eenheid te vormen en ons niet op te splitsen. Daarnaast zal dit ook ten koste gaan van de Dacwah. Wij dienen dus één groepering te zijn en ons te bevinden op de Islamitische methodologie en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Wat betreft het antwoord op de vraag: In het opsplitsen zit absoluut geen voordeel en gaat ten koste van de Dacwah.
Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan