De bestraffingen en genietingen in het graf

11925
Vraag:
Hoe kan een graf tot een tuin van het Paradijs of een put van de Hel verworden?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Wij geloven absoluut dat er in het graf sprake is van bestraffing of begunstiging. Deze bereiken het lichaam via de ziel. Het is de ziel die de bestraffing of de begunstiging ondergaat, vervolgens gaan deze gevoelens van pijn of genieting over op het lichaam dat zich in het graf bevindt of op welke plek dan ook, ook al is het lichaam vergaan of ontbonden.
Het lichaam voelt hetgeen de ziel aan bestraffing of genieting ondergaat. Dit zijn zaken van al-Barzakh (het dodenrijk) waar wij geen hoedanigheid aan kunnen geven. Ter verduidelijking halen wij een voorbeeld aan met de slaap. Tijdens het slapen verlaat jouw ziel het lichaam. Zal de ziel tijdens haar aftocht angstaanjagende zaken meemaken, dan zal het lichaam – dat het bed niet heeft verlaten – ook beangstigd zijn. Ervaart de ziel daarentegen een mooie droom, dan zal het lichaam ook de gevolgen daarvan ondervinden.
Het betreft hier slechts een voorbeeld dat geenszins de werkelijkheid vertegenwoordigt, want al-Barzakh behoort tot de zaken van het ongeziene. De kennis over de gesteldheid ervan ligt slechts bij Allah, de Kenner van het verborgene.
Sheich Mohammed Khaliel Harraas
(Fataawaa Kibaar cOelamaa al-Oemmah, blz. 86)