De grootte van het rijk in het Paradijs

9477

Vraag:

Hoe groot zal het rijk van de gelovigen zijn in het Paradijs? Is er bewijs waarin de grootte hiervan genoemd wordt? Wat zijn de daden die de grootte van het rijk kunnen beïnvloeden voor de gelovigen in het Paradijs?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah, de Verhevene, heeft het Paradijs klaargemaakt voor Zijn godsvruchtige dienaren en Hij, de Verhevene, heeft haar breedte zo breed gemaakt als de breedte van de hemelen en de aarde. En dit geeft de uitgestrektheid en de grootte ervan aan.

Allah, de Verhevene, zal Zijn dienaren daarin vereren met Zijn Gratie en Genade, en Zijn Gratie is immens en Zijn Genade is enorm. Een onderdeel van deze eer is het grote rijk dat de mensen van het Paradijs zullen hebben. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

"En als jij daarin kijkt (d.w.z. in het Paradijs), dan zie jij een genieting en een groot Koninkrijk."

(Soerat al-Insaan: 20)

In de Sahieh Soennah is er een beschrijving van de overvloed die de mensen met de laagste status in het Paradijs zullen hebben, namelijk tien keer deze wereld! Hoe zal het dan zijn voor de mensen met de hoogste status? Er is overgeleverd van cAbdoellaah ibn Mascoed dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: "Ik weet dat de laatste mensen van de Hel naar voren worden gebracht, en de laatste mensen van het Paradijs die het zullen betreden." Het zal een man zijn die kruipend uit de Hel komt en Allah, de Verhevene, zal tegen hem zeggen: "Ga en betreed het Paradijs." Hij zal ernaar toe gaan en het zal aan hem verschijnen alsof het vol is. Hij zal terug gaan en zeggen: "O Heer, het was vol." Allah, de Verhevene, zal tegen hem zeggen: "Ga en betreed het." Hij zal ernaar toe gaan en het zal aan hem verschijnen alsof het vol is. Hij zal terug gaan en zeggen: "O Heer, het was vol." Allah, de Verhevene, zal tegen hem zeggen: "Ga en betreed het Paradijs, en jij zult het gelijke van tien keer de hele wereld hebben." Hij zal zeggen: "Bent U met mij aan het spotten of mij aan het uitlachen, terwijl U de Oppermachtige bent?" Hij (cAbdoellaah ibn Mascoed) zei: "En ik zag de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zo breed lachten dat zijn kiezen zichtbaar werden. En hij (vrede zij met hem) was gewoon te zeggen: "Dat zijn de mensen met de laagste status in het Paradijs."

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Wij kennen geen bewijzen in de Soennah die erop duiden dat de daden van gehoorzaamheid van een moslim van invloed zijn op zijn domein in het Paradijs. Echter als een moslim een ruimte tot zijn beschikking heeft in het Paradijs, al is dit ter grootte van een zweep of boog, dan is dit ongetwijfeld beter voor hem dan deze hele wereld en alles daarin. Zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft overgeleverd. Sahl ibn Sacd as-Saacidie zei: "De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "De ruimte van een zweep van één van jullie in het Paradijs, is beter dan deze wereld en alles erin."

(al-Boekhaarie)

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: "De korte span van de boog van één van jullie in het Paradijs is beter dan waar de zon opkomt en ondergaat."

(al-Boekhaarie)

De "korte span" van een boog is het gebied tussen het midden (waar de boogschutter het vastpakt) en het einde van de boog. Wat hier bedoeld wordt, is dat de ruimte van deze afmeting in het Paradijs beter is dan deze wereld en alles erin. En hetzelfde is gezegd over de ruimte die een zweep inneemt.

Het is bewezen in de Sahieh Soennah dat de tent van een gelovige in het Paradijs 60 kilometer lang zal zijn, hoe groot zal dan zijn domein zijn, als de lengte van slechts één tent zo is?

Aboe Moesa al-Ashcarie zei dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: "In het Paradijs zal de gelovige een tent hebben. Deze is gemaakt van een uitgeholde parel, zestig kilometer lang. Hierin zal de gelovige zijn vrouwen hebben en hij zal hen langsgaan en zij zullen elkaar niet zien."

Volgens een andere versie "zestig kilometer breed."

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com