De verschijning van de Mahdi

27211

Vraag:

Zijn de overleveringen met betrekking tot de verschijning van de Mahdi correct of niet?

Vraag ontvangen op 3 juni 2007

Antwoord:

De overlevering met betrekking tot de Mahdi zijn op te delen in vier categorieën:

  1. overleveringen die gefabriceerd (gelogen) zijn.
  2. overleveringen die zwak zijn.
  3. overleveringen die aannemelijk zijn (Hasan).
  4. overleveringen die correct zijn (Sahih).

Maar het betreft hier niet de gewaande Mahdi, waarvan verondersteld wordt dat hij zich in een Sirdaab (grot) in Irak bevindt. Deze bewering berust op geen enkele basis binnen de Islam. Dit is niet anders dan een verzinsel dat geen enkele waarheid met zich meedraagt.

De Mahdi die daarentegen genoemd wordt in de correcte overleveringen is een man die behoort tot de kinderen van Aadam. Hij zal namelijk geboren worden en zich onder de mensen begeven wanneer zijn tijd is aangebroken. Dit is de juiste overtuiging met betrekking tot de Mahdi.

Een onvoorwaardelijke ontkenning wat dit onderwerp betreft is niet op zijn plaats, zoals een onvoorwaardelijke bevestiging ook niet op zijn plaats zou zijn. Omdat een onvoorwaardelijke bevestiging in de zin van een gewaande Mahdi, die zich in een Sirdaab zou bevinden onjuist is. Omdat deze laatste bewering getuigt van verstandelijke zwakheid en afdwaling en geen grondslag kent binnen de Islam. Terwijl een bevestiging van de komst van een Mahdi die ons voorspeld is door de Profeet (vrede zij met hem), ondersteund wordt door verschillende overleveringen en die op zijn tijd ter wereld gebracht zal worden de absolute waarheid is.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawaa Arkaan al-Islam, blz. 102)