De vrouw en het Paradijs

35397

Vraag:

In de Koran tref ik meerdere verzen aan waarin Allah blijde tijdingen geeft aan Zijn gelovige, mannelijke dienaren. Hun komen Hoor ul-cAyn toe (paradijselijke vrouwen die verheerlijkt zijn in schoonheid). Maar hoe zit het met de vrouw?

Heeft de vrouw een andere partner in het Paradijs behalve haar man? Bovendien zijn de meeste uitspraken met betrekking tot beloningen in het Paradijs direct gericht aan de gelovige man. Is de beloning van de gelovige vrouw in het Paradijs minder dan die van de gelovige man?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat de Beloningen in het Hiernamaals zowel voor de mannen als de vrouwen zijn. Dit is gebaseerd op de volgende Uitspraken van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Ik doe het werk van de werkenden onder jullie niet verloren gaan, of het nu man of vrouw is.”

(Soerat Aali cImraan: 195)

“Die juist handelt, hetzij man of vrouw, en gelovige is, hun zullen Wij voorzeker een goed leven schenken; en gewis zullen Wij hen belonen naar hun beste werken.’’

(Soerat an-Nahl: 97)

“En wie goed doet, man of vrouw, en gelovig is: zij zijn degenen die het Paradijs binnengaan.”

(Soerat an-Nisaa’: 124)

Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allah)en de vrouwen die zich hebben overgegeven en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen en de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende vrouwen en de vastende mannen en de vastende vrouwen en de mannen die over hun kuisheid waken en de vrouwen die (daarover)waken en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning.”

(Soerat al-Ahzaab: 35)

Allah geeft te kennen dat zij het Paradijs gezamenlijk zullen betreden (interpretatie van de betekenis):

“Zij en hun echtgenotes zullen zich in schaduwen bevinden.”

(Soerat Yaa Sin: 56)

En ook (interpretatie van de betekenis):

“Treed het Paradijs binnen, jullie en jullie echtgenotes, in blijdschap.”

(Soerat az-Zoekhroef:70)

In het volgende vers vermeldt Allah dat Hij de vrouw opnieuw zal scheppen (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Wij hebben hen (de vrouwen in het Paradijs) opnieuw geschapen. En Wij hebben hen maagdelijk gemaakt.”

(Soerat al-Waaqicah: 35-36)

Dit houdt in dat Allah de oudere vrouwen opnieuw zal scheppen en hen weer tot maagd zal maken. Zo zal Allah ook de oudere mannen opnieuw scheppen en hen jong maken. Ook staat vermeld in een overlevering dat de vrouwen van dit wereldse leven een superioriteit hebben over de Hoor ul-cAyn vanwege hun daden van aanbidding en gehoorzaamheid in dit wereldse. Daarom zullen de gelovige vrouwen het Paradijs binnentreden net zoals de gelovigen mannen. Als een vrouw een aantal mannen heeft en ze betreedt het Paradijs met hen, dan zal ze kiezen tussen hen en kiezen voor degene met het beste karakter en gedrag.

Sheikh cAbdoellaah Ibn Djibrien