Gaat een niet-moslim naar het Paradijs?

28474

Vraag:

Kan een niet-moslim het Paradijs betreden. Bijvoorbeeld een christen die in God gelooft (en dat cIesa een Profeet is) en in Zijn Profeten, inclusief Mohammed?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het antwoord op deze vraag is overduidelijk voor alle moslims, omdat het één van de duidelijkste zaken is van de cAqiedah (geloofsleer). Om deze vraag te beantwoorden, is het voldoende om één vers en één overlevering aan te halen. Het vers is (interpretatie van de betekenis):

"En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt, het zal niet van hem geaccepteerd worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers."

(Soerat Aali cImraan: 85)

En de overlevering is: "Bij degene in Wiens Hand de ziel van Mohammed is, er is niemand in deze Oemmah, jood of christen, die van mij hoort en vervolgens overlijdt zonder te geloven in dat waarmee ik ben gezonden, of hij zal één van de mensen van de Hel zijn."

(Moeslim)

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid