Het geloven in de Engelen

9862

Vraag:

Wat houdt het geloven in de Engelen in?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper.

De Engelen behoren tot de wereld van het Ongeziene. Allah, De Verhevene, heeft hen uit licht geschapen. Zij voeren de opdrachten van Allah uit. Allah, de Verhevene, zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Zij zijn Allah niet ongehoorzaam betreffende datgene wat Hij hen opdraagt en (zij) doen datgene wat hen wordt bevolen.”

(Soerat at-Tahriem: 6)

Het geloven in de Engelen omvat vier zaken waarin men verplicht is te geloven:

1. Onwrikbaar overtuigd zijn van hun bestaan en dat zij tot de schepselen van Allah, de Verhevene, behoren en dat zij onderdanig zijn aan Allah. Allah, de Verhevene, zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Zij (de Engelen) zijn slechts geëerde dienaren! Zij nemen het woord niet vooََr Hem en zij handelen op Zijn Bevel.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 26-27)

En Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Zij zijn Allah niet ongehoorzaam betreffende datgene wat Hij hen opdraagt en (zij) doen datgene wat hen wordt bevolen.”

(Soerat at-Tahriem: 6)

En (interpretatie van de betekenis):

“Zij (de Engelen), zijn niet te hoogmoedig om Hem te dienen en zij worden er niet moe van. Zij prijzen Zijn Glorie tijdens de nacht en de dag en versagen niet.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 19-20)

2. Het geloven in hun namen indien wij deze kennen: onder wie Djibriel, Mikaa’iel, Israafiel, Maalik en Ridwaan en anderen (vrede zij met hen allen).

3. Het geloven in hun eigenschappen die door middel van de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) aan ons bekend zijn gemaakt. Zo kennen wij aan de hand van de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) de beschrijving van Djibriel (vrede zij met hem), hij had namelijk zeshonderd vleugels waarmee hij de horizon bedekte.

4. Het geloven in hun daden die middels de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) aan ons bekend zijn gemaakt. Zo is Djibriel (vrede zij met hem) aangesteld om datgene wat de harten doet leven over te brengen, namelijk de Openbaring. De Engel Israafiel is aangesteld om te blazen op de bazuin. Mikaa’iel gaat over het neerdalen van de regen. En de Engel Maalik is aangesteld om de Hel te bewaken, enzovoort.

Wat zeker niet onbelangrijk is om in te geloven, is het feit dat elke persoon vergezeld wordt door een tweetal Engelen dat zijn daden opschrijft. Allah, de Verhevene, zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Wanneer de twee ontvangers (Engelen) aan de rechterzijde en aan de linkerzijde zitten te schrijven. Is er geen woord dat hij uit, of aan zijn zijde bevindt zich een waker die gereed is.”

(Soerat Qaaf: 17-18)

Met andere woorden, er bevindt zich een waker die aanwezig is. Wees dan ook op je hoede, beste moslim voor datgene wat deze twee Engelen over jou opschrijven en wat op de Dag des Oordeels aan jou gepresenteerd wordt. Alles wat je uitspreekt wordt genoteerd. En op de Dag des Oordeels zullen de schriften van een ieder tevoorschijn komen. Allah, de Verhevene, zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Een boek dat hij opengeslagen aantreft: (Er wordt tegen hem gezegd) ,,Lees jouw boek. Op deze Dag is jouw eigen ziel voldoende als getuige tegen jou.”

(Soerat al-Israa’: 13-14)

Wij vragen Allah om onze fouten te verbergen en ons te vergeven. Hij is zeker de Alhorende die de smeekbeden verhoort. En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed Saalih al-Moenaddjid