Is de bestraffing in het graf letterlijk of figuurlijk bedoeld?

12018
Vraag:
Dient de bestraffing in het graf werkelijk of figuurlijk opgevat te worden?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
De bestraffing van het graf wordt bevestigd in de Koran, de authentieke Soennah en de overeenstemming onder de moslims.
Vanuit de authentieke Soennah kunnen wij het volgende bewijs aanhalen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Zoekt toevlucht tegen de bestraffing van het graf. Zoekt toevlucht tegen de bestraffing van het graf. Zoekt toevlucht tegen de bestraffing van het graf.”
(Moeslim)
Het feit dat alle moslims het volgende tijdens hun gebed zeggen: “Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de bestraffing van de Hel, de bestraffing van het graf…” duidt op de onderlinge overeenstemming hierover. Zelfs de gewone man, die niet gerekend wordt tot de geleerden en geen aandeel heeft in het tot stand brengen van een consensus, pleegt dit in zijn gebed te zeggen.
Het bewijs vanuit de Koran is het volgende vers aangaande de volgelingen van Fircawn, waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zij zullen ’s ochtends en ’s avonds voor de Hel geplaatst worden. En de dag waarop het Uur valt (zegt Allah tegen de Engelen): ,,Laat Fircawn en zijn volgelingen de hardste bestraffing binnengaan!”
(Soerat Ghaafir: 46)
Er bestaat geen twijfel over, dat met ‘…voor de Hel geplaatst worden’ niet wordt bedoeld dat zij hier slechts naar zullen kijken. Welnee, zij zullen door haar bestraffing getroffen worden! Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En als jij zou kunnen zien hoe (het gaat met) de onrechtvaardigen in de doodsstrijd en hoe de engelen hun handen naar hen uitstrekken (terwijl zij zeggen): ,,Geeft jullie zielen op! …
Waarlijk, zij zullen tegenstribbelen en hun zielen niet willen opgeven.
… Vandaag worden jullie beloond met de bestraffing van de schande vanwege wat jullie aan onwaarheid over Allah plachten te zeggen en vanwege wat jullie van Zijn verzen hoogmoedig plachten te verwerpen.”
(Soerat al-Ancaam: 93)
Met ‘vandaag…’ in dit vers wordt gedoeld op de dag waarop zij komen te overlijden. Vervolgens wordt er gezegd: “… worden jullie beloond met de bestraffing van de schande vanwege wat jullie aan onwaarheden over Allah plachten te zeggen en vanwege wat jullie van Zijn verzen hoogmoedig plachten te verwerpen.”
Concluderend kunnen we zeggen dat de authentieke Soennah, het overduidelijke bewijs uit de Koran en de consensus onder de moslims de bestraffing in het graf bevestigen. De bewijzen uit de Koran dienen dus niet figuurlijk, maar letterlijk opgevat te worden, zoals de twee voorgenoemde verzen duidelijk weergeven.
En Allah weet het beste.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Fataawaa Kibaar cOelamaa al-Oemmah, blz. 86