Met wie zal de vrouw zijn in het Paradijs?

33180

Vraag:

In de Koran en in veel overleveringen wordt beschreven wat de moslimman aan beloning en genietingen te wachten staat wanneer hij het Paradijs – met de Toestemming van Allah – binnentreedt. In het bijzonder wordt er melding gemaakt van de Hoor ul-cAyn (paradijselijke vrouwen die verheerlijkt zijn in schoonheid), en wordt er vermeld dat Allah hem zal herenigen met zijn echtgenote indien zij behoorde tot de rechtschapen gelovige vrouwen.

Mijn vraag is; wanneer de rechtschapen gelovige vrouw het Paradijs betreedt, wat staan haar dan te wachten als haar man niet rechtschapen was en tot de mensen van de Hel behoort?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

We vragen Allah om jou en ons te doen behoren tot de mensen van het Paradijs, met al onze families en geliefden. Als de echtgenoot van een vrouw het Paradijs binnentreedt samen met haar, dan zal hij ook daar haar echtgenoot zijn. Maar als hij behoort tot één van de mensen van de Hel, of als de vrouw niet getrouwd is geweest in deze wereld, dan zal ze trouwen met een man behorende tot de mensen van het Paradijs.

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd gevraagd: “Als een vrouw behoort tot de mensen van het Paradijs en ze is niet getrouwd geweest in deze wereld, of ze was getrouwd maar haar echtgenoot zal het Paradijs niet binnentreden, met wie zal zij zijn?”

Hij antwoordde: “Het antwoord is gebaseerd op de algemene betekenis van de verzen waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En daarin is voor jullie wat jullie zelf begeren. En daarin (d.w.z. in het Paradijs) is voor jullie waar jullie om vragen.”

(Soerat Foessilat: 31)

“…En daarin (d.w.z. in het Paradijs) bevindt zich (alles) wat de zielen begeren en waar de ogen van genieten. En jullie vertoeven daarin voor eeuwig.”

(Soerat az-Zoekhroef: 71)

Dus als een vrouw één van de mensen van het Paradijs is en zij niet getrouwd is geweest, of als haar echtgenoot niet tot de mensen van het Paradijs behoort wanneer zij het Paradijs binnentreedt, dan zullen er mannen zijn die ongehuwd waren. En die mannen zullen echtgenotes van onder de Hoor ul-cAyn hebben, en als zij het wensen, echtgenotes van onder de mensen van deze wereld.

Hetzelfde is het geval bij de vrouw die geen echtgenoot had, of die wel gehuwd was in deze wereld, maar haar echtgenoot het Paradijs niet met haar is binnengetreden. Als zij wenst te trouwen, dan zal zij ongetwijfeld krijgen wat zij wil. Dit vanwege de algemene betekenis van deze verzen.”

(Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 2, blz. 52)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com