Namen van de Hel

22185

Vraag:

Ik ben op zoek naar de verschillende namen van het Hellevuur. Ik heb de volgende namen gevonden: Laaiende Vuur (Soerat Faatir: 6), Laaiend Vuur (Soerat al-Ahzaab: 64), Verpletterende (Vuur) (Soerat al-Hoemazah: 4-5) en Hellevuur (al-Moetaffifien: 16). Zijn deze correct en kunt u mij voorzien van meer namen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

“Het Vuur van de Hel heeft meerdere namen die de eigenschappen ervan weergeven. Het wordt Djahiem, Djahannam, Ladha, as-Sacier, Saqar, al-Hoetamah en al-Haawiyah genoemd naar de diverse kenmerken. Hetgeen wat benoemd is, is één en hetzelfde. De gelovige is verplicht om te geloven in alle namen die bewezen staan in het Boek van Allah of de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) en deze te bevestigen.”

(MadjmoecFataawa wa Rasaa’il al-cOethaymien door as-Salmaan, boekdeel 2, blz. 58)

Het wordt al-Djahiem (Vuur) genoemd vanwege het laaiende vuur.

Het wordt Djahannam (Hel) genoemd vanwege de diepte van haar grachten.

Het wordt Ladha (laaiend Vuur) genoemd vanwege haar vlammen.

Het wordt as-Sacier (laaiende vlammen) genoemd, omdat het vlamt en brandt. (Dit woord is afgeleid van het woord Sacara dat ontvlammen betekent).

Het wordt Saqar (Hel) genoemd vanwege de intensiteit van de hitte ervan.

Het wordt al-Hoetamah (gebroken stukken, puin) genoemd omdat het breekt en alles wat er in gegooid wordt verplettert.

Het wordt al-Haawiyah (afgrond, kloof) genoemd want degene die erin gegooid wordt, wordt erin gegooid vanuit de top tot aan de bodem, enzovoorts.

Sommige van de geleerden, exegesegeleerden en anderen hebben los van deze namen andere namen benoemd. Sommigen van hen zeiden dat deze namen zijn voor de verschillende niveaus en rangen van de Hel. Sommigen van hen onderscheidden de mensen in verschillende categorieën op basis van die rangen.

Het is echter niet correct om mensen te verdelen op deze basis. Ondanks dat de verdeling van mensen in categorieën op basis van hun daden iets is dat bewezen wordt in de teksten. Zo is het ook niet correct om de verschillende rangen van de Hel te noemen op de manier die zij vermelden. De correcte mening is dat elke van deze namen die zij benoemd hebben een naam is voor de gehele Hel. Niet voor een gedeelte ervan met uitsluiting van een ander gedeelte.

(al-Yawm ul-Aakhir, al-Djannah wan-Naar door dr. cOemar al-Ashqar, blz. 26)

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid