Overleden kinderen van ongelovigen

17429

Vraag:

Wat is de Eindbestemming van kinderen van de ongelovigen die op een jong leeftijd zijn overleden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De Profeet (vrede zei met hem) zei:“Wat betreft de lange man in de tuin, dat is Ibraahiem. En de pasgeborenen om hem heen zijn kinderen die op de natuurlijke aanleg zijn overleden.”Toen vroegen sommige moslims: “O Boodschapper van Allah, ook de kinderen van de afgodendienaren?” Waarop de Boodschapper van Allah zei: “Ook de kinderen van de afgodendienaren.”

(al-Boekhaarie)

Imam an-Nawawi (moge Allah hem begenadigen) zei, nadat hij de uitspraken van de geleerden aanhaalde: “En de derde uitspraak, en dat is ook de meest correcte, is de uitspraak die de Moehaqqiqoen hebben verkozen. Namelijk, dat zij behoren tot de bewoners van het Paradijs.

En één van de bewijzen die ze aanhalen is de overlevering waarin de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) Profeet Ibraahiem (vrede zij met hem) in een droom zag met andermans kinderen om zich heen. Zij zeiden: “O Boodschapper van Allah ook de kinderen van de afgodendienaren?” Waarop de Boodschapper van Allah zei: “Ook de kinderen van de afgodendienaren.”

(al-Boekhaarie)

Ook zegt Allah, de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“En Wij bestraffen niet, voordat wij een Boodschapper hebben gestuurd.”

(Soerat al-Israa’: 15)

Team al-Yaqeen