Wanneer begint het Uur?

33523

Vraag:

Waarom heeft de Profeet (vrede zij met hem) ons niet verteld wanneer het Uur zal beginnen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons het begin van het Uur niet verteld, omdat hij niet wist wanneer het Uur zal beginnen.

Als er gevraagd wordt: “Waarom heeft Allah ons niet verteld wanneer het Uur begint?” Dan is het antwoord dat wijsheid voorschrijft dat de tijd verborgen moet zijn voor de mensheid. De reden hiervoor is dat de Profeet (vrede zij met hem) was gezonden met de blijde tijding van het Paradijs voor degenen die Allah gehoorzamen en met waarschuwingen voor de Hel voor degenen die Hem ongehoorzaam zijn. Daarnaast kwam hij (vrede zij met hem) met waarschuwingen voor het Uur, de Hel en haar verschrikkingen. Het doel hiervan kan slechts worden bereikt als de tijd van het Uur verborgen is. Zodat mensen van elke tijdperk zullen vrezen dat het hen zal overkomen.

Het bekendmaken van de tijd wanneer het zal plaatsvinden, zal dit voordeel teniet doen en heeft ook andere slechte gevolgen. Als de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) bijvoorbeeld had gezegd: “Het Uur zal duizend jaar na vandaag plaatsvinden”, dan zou je leugenaars de spot zien drijven met dit idee en vasthouden aan hun ongeloof en de twijfels van de twijfelachtigen zullen toenemen.

Er is dus een grootse wijsheid in het verbergen van het Uur. Net zoals Allah de tijd van het Uur van elke persoon (de dood) verborgen heeft.

Al-Aaloesie (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “Allah heeft de kennis van het Uur verborgen vanwege een Goddelijke wijsheid. En het verstand begrijpt dat dit zo moet zijn, omdat het effectiever is in het uitnodigen van de mensen om Hem te gehoorzamen en ze af te zetten van het ongehoorzamen van Hem. Zo heeft hij de levensduur van elke persoon verborgen. De verzen duiden erop dat de Profeet (vrede zij met hem) niet wist wanneer het Uur zal beginnen. Ja, hij wist dat het dichtbij zou zijn en hij (vrede zij met hem) heeft ons dit aangegeven.”

De gelovigen dienen deze Dag te vrezen. En deze angst moet hen bewust maken dat Allah altijd ziet wat zij doen. Daarom dienen zij vast te houden aan de waarheid en het goede te zoeken. Ook dienen zij het kwaad en de zonden te vrezen. Daarnaast dienen zij het uur niet het enige punt van geschil en argumenten te maken.”

(Tafsier ul-Manaar)

Het is middels de Genade van Allah voor Zijn schepselen dat Hij hun tekenen heeft gegeven die duiden op het begin van het Uur. Zodat deze hen zullen motiveren goede daden te verrichten, Allah te vrezen en verboden zaken te vermijden. Elke keer dat zij één van de tekenen zien, zal de vrees voor het Uur en haar verschrikkingen toenemen, zoals ook hun zekerheid dat het aanstaande is. Hierdoor zullen zij zich erop voorbereiden door meer goede daden te verrichten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wachten zij dan op niets anders dan dat het Uur onverwachts tot hen komt? Voorzeker, (een aantal) voortekenen hiervan zijn (reeds) gekomen.”

(Soerat Moehammad: 18)

Dit wordt ook aangegeven in de overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Haast je in het verrichten van goede daden voordat zes zaken plaatsvinden; het opkomen van de zon uit het westen, de rook, de Daddjaal, het Beest, en datgene dat tot eenieder van jullie afzonderlijk komt en datgene dat eenieder van jullie zal beïnvloeden.”

(Moeslim)

Dit betekent; wees de zes tekenen voor, die het begin van het Uur inluiden, en haast je om goede daden te verrichten voordat deze plaatsvinden. Goede daden die erna worden verricht zullen namelijk niet meer worden geaccepteerd en zullen niet geldig zijn.

“Datgene dat tot eenieder van jullie afzonderlijk komt” verwijst naar de dood. “Datgene dat eenieder van jullie zal beïnvloeden” verwijst naar de Opstanding.

Al-Qaadie zegt: “Hij heeft hen bevolen zich te haasten goede daden te verrichten voordat deze tekenen plaatsvinden. Want als deze aanbreken zullen ze de mensen verblinden en hen afleiden om iets te doen of zal de deur van berouw voor hen sluiten.”

Al-ʿAlaa’ie heeft gezegd: “Het doel van deze overleveringen is om ons aan te moedigen om goede daden te verrichten voordat we komen te overlijden. En om onze tijd goed te benutten voordat een ramp ons treft.”

We vragen Allah ons te helpen onze tijd te benutten in het gehoorzamen van Hem.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com