Wat is de beloning voor vrouwen in het Paradijs?

15823
Vraag:
Vermeld is dat de mannen als beloning in het Paradijs rechtschapen echtgenoten zullen krijgen. Wat staat de vrouwen in het Paradijs aan beloning te wachten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.
Allah zegt over de bekoringen in het Paradijs (interpretatie van de betekenis):
“…en voor jullie is daarin wat jullie zielen verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen. Als een ontvangst van de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.”
(soerat Foessilat: 31-32)
Ook zegt Allah in de Koran (interpretatie van de betekenis):
“Daarin is wat de zielen verlangen, en de verrukking van de ogen. En jullie zullen er eeuwig levenden zijn.”
(soerat az-Zoekhroef: 71)
Het is bekend dat het huwelijk behoort tot de allerhoogste wensen waar de mens naar verlangt, dus de bewoners van het Paradijs, mannen alsmede de vrouwen, zullen zeker in het huwelijk treden. Allah zal de vrouw in het Paradijs huwen met haar echtgenoot met wie zij in het wereldse in het echt verbonden was. Zoals Allah in de Koran meedeelt (interpretatie van de betekenis):
“Onze Heer, doe hen de Tuinen van cAdn (het Paradijs) binnentreden die U hen beloofde en wie rechtschapen waren van hun vaderen en hun echtgenotes en hun nakomelingen: voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.”
(soerat Ghaafir: 8)
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 122)